Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc Đề thi Vật Lý được biên soạn lại

Được đăng lên bởi Beretta Buz
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
Phần chung cho tất cả thí sinh [40 câu]:
1. Dao động cơ học [6]
- Đại cương về dao động điều hòa
- Con lắc lò xo
- Con lắc đơn
- Tổng hợp dao động
- Dao động tắt dần
- Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng
2. Sóng cơ học, âm học [4]
- Đại cương về sóng cơ học
- Sóng âm
- Giao thoa
- Sóng dừng
3. Dòng điện xoay chiều [9]
- Đại cương về dòng điện xoay chiều
- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cuộn cảm
hoặc tụ điện
- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh
- Công suất của dòng điện xoay chiều
- Máy phát điện xoay chiều một pha
- Dòng điện xoay chiều ba pha
- Động cơ không đồng bộ ba pha
- Máy biến thế, sự truyền tải điện năng
- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
4. Dao động điện từ, sóng điện từ [4]
- Mạch dao động, dao động điện từ
- Điện từ trường
- Sóng điện từ
5. Tính chất sóng của ánh sáng [6]
- Tán sắc ánh sáng
- Giao thoa ánh sáng
- Bước sóng và màu sắc ánh sáng
- Máy quang phổ. Quang phổ liên tục. Quang phổ vạch.
- Tia hồng ngoại
- Tia tử ngoại
- Tia Rơn ghen

6. Lượng tử ánh sáng [5]
- Hiện tượng quang điện ngoài
- Thuyết lượng tử ánh sáng. Các định luật quang điện.
- Hiện tượng quang dẫn, quang trở, pin quang điện
- Mẫu Bo và nguyên tử hidrô
7. Vật lí hạt nhân [6]
- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử
- Sự phóng xạ
- Đồng vị phóng xạ và ứng dụng.
- Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng. Độ hụt khối, năng lượng liên kết,
năng lượng liên kết riêng
- Năng lượng hạt nhân

Phần dành cho thí sinh phân ban [10 câu]:
1. Dao động cơ học
- Con lắc vật lí
2. Sóng cơ học, âm học
- Phản xạ sóng
- Cộng hưởng âm. Hiệu ứng Đôp - le
3. Dao động điện từ, sóng điện từ
- Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
4. Chuyển động của vật rắn
- Chuyển động của một vật rắn quanh một trục cố định
- Mômen lực, điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định, điều kiện tổng quát để
một vật rắn cân bằng, mô men quán tính của một vật.
- Phương trình động lực học của vật rắn, mô men động lực của vật rắn. Định luật bảo
toàn mô men động lượng
- Chuyển động của khối tâm vật rắn. Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến
- Động năng của vật rắn quanh một trục
- Cân bằng tĩnh của vật rắn
- Hiệu lực của các lực song song. Ngẫu lực, cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba
lực song song
- Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. Mặt chân đế
5. Tính chất sóng của ánh sáng
- Nhiễu xạ ánh sáng
6. Lượng tử ánh sáng
- Sự hấp thụ ánh sáng; mầu sắc các ...
Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
Phần chung cho tất cả thí sinh [40 câu]:
1. Dao động cơ học [6]
- Đại cương về dao động điều hòa
- Con lắc lò xo
- Con lắc đơn
- Tổng hợp dao đng
- Dao động tắt dần
- Dao động cưỡng bức và hin tượng cộng hưởng
2. Sóng cơ học, âm hc [4]
- Đại cương về sóng cơ học
- Sóng âm
- Giao thoa
- Sóng dừng
3. Dòng điện xoay chiều [9]
- Đại cương về dòng đin xoay chiều
- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch xoay chiều chỉ điện trở thuần, cuộn cảm
hoặc tụ điện
- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh
- Công suất của dòng điện xoay chiều
- Máy phát điện xoay chiều một pha
- Dòng điện xoay chiều ba pha
- Đng cơ không đồng bộ ba pha
- Máy biến thế, sự truyền tải điện năng
- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
4. Dao động điện từ, sóng điện từ [4]
- Mạch dao động, dao đng điện từ
- Điện từ trường
- Sóng điện t
5. Tính chấtng của ánhng [6]
- Tán sắc ánh sáng
- Giao thoa ánh sáng
- Bước sóng và màu sắc ánhng
- Máy quang phổ. Quang phổ liên tục. Quang ph vạch.
- Tia hồng ngoại
- Tia tử ngoại
- Tia Rơn ghen
Cấu trúc Đề thi Vật Lý được biên soạn lại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc Đề thi Vật Lý được biên soạn lại - Người đăng: Beretta Buz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc Đề thi Vật Lý được biên soạn lại 9 10 73