Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ công tác phí

Được đăng lên bởi hieuvu2000-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCD

QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ
CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ
Mã tài liệu: HC - 12

Hà Nội, 15/02/2008

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:
________________________________________________________________________________________________

-

Xác định các mức mà quản lý, nhân viên phải thực hiện khi đi công tác

-

Xác định các chính sách, chế độ của quản lý, nhân viên khi đi công tác.

II/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1. Quy trình đi công tác:
Quy trình công tác này áp dụng cho các trường hợp đi công tác ngoại tình và đi công
tác nước ngoài.
Đề nghị đi công tác:
-

Người có nhu cầu đi công tác phải làm giấy đề nghị đi công tác theo mẫu: HC – 12 –
BM 01.

-

Giấy đề nghị đi công tác phải được quản lý trực tiếp xem xét và ký xác nhận.

Duyệt.
-

Thẩm quyền phê duyệt đi công tác được quy định như sau:

-

Giám đốc các bộ phận đối với tất cả nhân viên trực thuộc (ngoài thẩm quyền của
trưởng phòng)

-

Giám đốc điều hành đối với trường hợp các Giám đốc bộ bộ phận đi công tác tỉnh và
với tất cả các trường hợp đi công tác nước ngoài.

-

Đối với cấp nhân viên đi công tác trong nội bộ tỉnh,thành phố thì chỉ cần cấp Trưởng
phòng phê duyệt.

Chuẩn bị.
-

Đối với trường hợp công tác nước ngoài do phòng HCQT làm thủ tục xin cấp passport
và visa.

-

Đối với trường hợp công tác liên tỉnh thì do trợ lý hay thư ký của giám đốc chuẩn bị,
đối với trường hợp các Trưởng phòng thì do tự TP chuẩn bị.

-

Ngoài các nội dung chuẩn bị trên, việc chuẩn bị các công cụ, phương tiện khác do thư
ký chuẩn bị (đối với cấp giám đốc), đối với cấp TP và nhân viên thì tự chuẩn bị.

Quy định về công tác:
________________________________________________________________________________________________

-

Thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch nội dung đã được giao trong thời gian
công tác.

-

Không sử dụng việc đi công tác để làm các công việc cá nhân (trong giờ làm việc).

-

Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

-

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải báo ngay cho người có thẩm quyền
xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Báo cáo:
Đối với trường hợp đi công tác liên tỉnh hay công tác nước ngoài, người đi công tác
phải làm các công việc sau:
-

Lập bảng xác nhận giờ công theo mẫu trong quy định về quản lý giờ công và chuyển
cho phòng nhân sự tính lương.
Lập bảng báo cáo côn...
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCD
QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ
CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ
Mã tài liệu: HC - 12
Hà Nội, 15/02/2008
Chế độ công tác phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ công tác phí - Người đăng: hieuvu2000-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chế độ công tác phí 9 10 10