Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách của Đảng

Được đăng lên bởi Ếch Tả Phính Lù
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
i. Bối cảnh lịch sử
Với Đại thắng mùa Xuân 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng
lợi. Đây lâ một trong những chiến thắng lịch sử oanh liệt nhất, lẫy lừng nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng
ta đã đánh bại đế quốc Mỹ - một đế quốc thế lực kinh tế, quân sự hùng mạnh vào bậc nhất thế giới.
Một kỷ nguyên phát triển rực rỡ củach mạng Việt Nam đã được mở ra: Kỷ nguyên cả nước độc lập,
thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Tuy nhiên, công cuộc xây dựng CNXH một nhiệm vụ hết sức khó khăn lại phải tiến hành trong điều
kiện đất nước vừa trải qua những năm tháng chiến tranh liên miên nên càng nặng nề và gian nan hơn.
Nhân dân miền Bắc vừa xây dựng CNXH vừa
làm nhiệm vụ của hậu phương lớn vừa phải trực tiếp chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc
Mỹ nên"quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại vài ba kế hoạch 5 năm"
(1)
. Vì thế, kinh tế miền Bắc chủ
yếu vẫn sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc hậu, chế quản vốn nặng về tập trung quan liêu bao cấp,
lại bị chi phối thêm bởi quy luật chiến tranh nên càng bị méo mó, phi kinh tế. Sau năm 1975, chiến tranh
kết thúc, chế quản kinh tế bộc lộ hơn những bất cập của nó. Quan hệ sản xuất dấu hiệu của
sự khủng hoảng. Do vậy, việc chấn chỉnh lại cơ chế quản lý kinh tế cho phù hợp với quy luật vận động
một vấn đề hết sức khó khăn.Về mặt hội, chiến tranh đã làm xáo trộn gây tổn thất lớn cho
lực lượng lao động, để lại hậu quả rất nặng nề và kéo dài.
Đối với miền Nam, do chính sách thực dân kiểu mới, yếu tố tư bản chủ nghĩa (TBCN) đã xâm nhập mạnh
vào các ngành công nghiệp, thương nghiệp, tài chính ngân hàng...và bước đầu trong nông nghiệp. Trong
chừng mực nhất định, kinh tế ở các vùng bị tạm chiếm đã phát triển theo hướng TBCN.
Tuy nhiên, kinh tế miền Nam chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ, cấu mất cân đối lệ thuộc nặng nề vào
viện trợ bên ngoài. Vì vậy, khi Mỹ rút quân, cắt giảm viện trợ, nền kinh tế miền Nam lập tức rơi vào khủng
hoảng. Nhiệm vụ khôi phục và phát triển một nền kinh tế vốn mang tính lệ thuộc cao như vậy trở nên hết
sức khó khăn. Đó là chưa kể đến khó khăn ở những vùng bị tàn phá bởi chiến tranh, bị hủy diệt bởi chất
độc hóa học. Sau giải phóng, miền Nam còn sự phức tạp về mặt hội.Chiến tranh quá trình
cưỡng bức đô thị hóa của Mỹ đã gây xáo trộn trong phân bố lực lượng lao động. Nông thôn nông nghiệp
thiếu lao động. Các vùng đô thị, mật độ dân số quá đông, không tương xứng với sự phát triển về kinh tế.
Chính sách của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách của Đảng - Người đăng: Ếch Tả Phính Lù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chính sách của Đảng 9 10 76