Ktl-icon-tai-lieu

Chứng thư số

Được đăng lên bởi htkh-ckca
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietnam Posts and Telecommunication s Group

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
CÔNG CỘNG VNPT-CA
VNPT-CA Public Certificate Authority Services

CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long,
Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: +84-4-37930618, Fax: +84-4-37930567
A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Nội dung chính

• Giới thiệu chữ ký số.
• Hệ thống cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số VNPT-CA
• Một số ứng dụng chữ ký số
• Một số lưu ý trong quá trình sử
dụng chữ ký số

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Giới thiệu chữ ký số
Môi trường số (Cyber)
Hạ tầng khóa công khai (PKI)
Sử dụng chứng thư số
Đặc điểm chữ ký số:
Tính toàn vẹn (Integrity)
Xác thực (Authenticity)
Chống chối bỏ (Non-repudiation)
Tính bảo mật (Confidentiality)

Có giá trị pháp lý như chữ ký
thường

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Mã hoá đối xứng

Kênh
Kênh
truyề
truyề
nntin
tin

Bob
Bản rõ

Mã hoá

Bản mờ

Khoá bi mật

Alice
Giải mã

Bản rõ

Khoá bí mật

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Mã hoá bất đối xứng (công khai)

Kênh
Kênh
truyền
truyền
tin
tin

Bob
Bản rõ

Mã hoá

Bản mờ

Alice
Giải mã

Bản rõ

Khoá công khai

Khoá riêng

của Alice

của Alice

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Chứng thư số
CERTIFICATE

Đơn vị cấp phát
Thông tin chủ
sở hữu
Khoá công khai
Chữ ký đơn vị
cấp phát

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Bảo vệ khóa bí mật
Thiết bị HSM (Hardware Security Module)
USB Tonken
SmartCard
File mã hóa (*.p12, *.pfx)

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Ký và thẩm tra chữ ký điện tử

Digital Signature

+
Document to
Sign

Document
Hash

+
Signer’s
Private Key

Signer’s ID
& Public Key

Digital
Signature

Signed
Document

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Thực hiện chữ ký số trong giao dịch
• Doanh nghiệp A ký số và gửi doanh nghiệp B
– A dùng khóa bí mật để ký (i.e.mã hóa rút gọn của) thông điệp
– B dùng khóa công khai của A để kiểm tra chữ ký của A
Kho chứa
khóa công
khai

Khóa bí mật
của A

Băm thông điệp

Mã hóa

Khóa công khai của A

Chữ ký sô
Tự tính mã băm thông
điệp

Thông điệp

So sánh với kết quả
giải mã mã chữ ký số
được gửi đến

A member
of

Vietnam Posts and Telecommunication s Group

Tính pháp lý của chữ ký số
Luật Giao dịch điện tử
Nghị định của Chính phủ số 57/2006/ND-CP ngày 9/6/2006 về
Thương mạ...
A member
of
Vietnam Posts and Telecommunication s Group
Vietnam Posts and Telecommunication s Group
A member
of
DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
CÔNG CỘNG VNPT-CA
VNPT-CA Public Certificate Authority Services
VNPT-CA Public Certificate Authority Services
CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long,
Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: +84-4-37930618, Fax: +84-4-37930567
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Chứng thư số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng thư số - Người đăng: htkh-ckca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chứng thư số 9 10 455