Ktl-icon-tai-lieu

chương trình công tác Đoàn

Được đăng lên bởi quangvantuong84
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN ĐOÀN BẮC YÊN
BCH ĐOÀN XÃ TẠ KHOA
***
Số: 02-CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tạ Khoa, ngày 20 tháng 06 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
6 tháng cuối năm 2014
Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã khoá XVIII nhiệm kỳ 2010 2015; thực hiện Quy chế làm việc toàn khoá của BCH đoàn xã khoá XVIII
nhiệm kỳ 2012-2017; Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi năm 2014 của Ban Chấp hành đoàn xã;
Ban Thường vụ đoàn xã Tạ Khoa xây dựng chương trình công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2014 như sau:
I. Quý III/2014
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh
niên, thường xuyên xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại các cụm chi
đoàn, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Năm thanh niên tình nguyện 2014” tại
bản Nhạn Nọc (dự kiến ngày 04/07/2014).
2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện hè 2014 theo
tinh thần Kế hoạch số: 27-KH/HĐTN, ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành
huyện đoàn Bắc Yên, phối hợp với Thường trực huyện đoàn tiếp nhận các đội
Thanh niên tình nguyện từ các trường cao Đẳng, Đại học về tình nguyện tại các
cơ sở (thời gian dự kiến từ tháng 06 đến hết ngày 20 tháng 08 năm 2014) .
3. Tổ chức đồng loạt “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ trong toàn xã
vào sáng ngày 27/07/2014 tại nghĩa trang Trung tâm xã và các cơ sở bản, vận
động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công giúp đỡ các hộ gia đình có công
với cách mạng, thương binh, bệnh binh trong các địa bàn dân cư trong toàn xã
(dự kiến từ 26 đến 27/07/2014).
4. Phát động và tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 69
năm cách mạng tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2014) và Quốc khánh nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/09/1945 - 02/09/2014. (dự kiến từ đầu
tháng 8 đến hết tháng 09/2014).
II. Quý IV/2014:
1. Phát động các phong trào thi đua để chào mừng 50 năm ngày thành lập
Đảng bộ huyện (29/09/1964 - 29/09/2014), và 50 năm ngày thành lập huyện Bắc
Yên ( 20/10/1964 - 20/10/2014), (Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện từ tháng
09 đến hết tháng 10/2014).
1

2. Chỉ đạo các chi đoàn tập trung cao việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm
ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014), Ban Thường vụ
Đoàn xã chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề về đồng chí Lý Tự Trọng tại Hội
trường UBND xã (dự kiến thời gian tổ chức 18/10/2014).
3. Phối hợp với Ban Giám hiệu các trường học trong địa bàn xã tổ chức
các hoạt động, động viên đoàn viên thanh niên là cán bộ giáo viên tại các trườn...
HUYỆN ĐOÀN BẮC YÊN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ TẠ KHOA
***
Số: 02-CTr/ĐTN Tạ Khoa, ngày 20 tháng 06 năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
6 tháng cuối năm 2014
Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ khoá XVIII nhiệm kỳ 2010 -
2015; thực hiện Quy chế làm việc toàn khoá của BCH đoàn khoá XVIII
nhiệm kỳ 2012-2017; Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi năm 2014 của Ban Chấp hành đoàn xã;
Ban Thường vụ đoàn xã Tạ Khoa xây dựng chương trình công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2014 như sau:
I. Quý III/2014
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh
niên, thường xuyên xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại các cụm chi
đoàn, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đ “Năm thanh niên tình nguyện 2014” tại
bản Nhạn Nọc (dự kiến ngày 04/07/2014).
2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện 2014 theo
tinh thần Kế hoạch số: 27-KH/HĐTN, ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành
huyện đoàn Bắc Yên, phối hợp với Thường trực huyện đoàn tiếp nhận các đội
Thanh niên tình nguyện từ các trường cao Đẳng, Đại học về tình nguyện tại các
cơ sở (thời gian dự kiến từ tháng 06 đến hết ngày 20 tháng 08 năm 2014) .
3. Tổ chức đồng loạt “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ trong toàn
vào sáng ngày 27/07/2014 tại nghĩa trang Trung tâm và các sở bản, vận
động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công giúp đỡ các hộ gia đình công
với cách mạng, thương binh, bệnh binh trongc địa bàn dân trong toàn
(dự kiến từ 26 đến 27/07/2014).
4. Phát động tổ chức các hoạt động thiết thực ớng tới kỷ niệm 69
năm cách mạng tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2014) Quốc khánh nước
cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam 02/09/1945 - 02/09/2014. (dự kiến từ đầu
tháng 8 đến hết tháng 09/2014).
II. Quý IV/2014:
1. Phát động các phong trào thi đua để chào mừng 50 năm ngày thành lập
Đảng bộ huyện (29/09/1964 - 29/09/2014), và 50 năm ngày thành lập huyện Bắc
Yên ( 20/10/1964 - 20/10/2014), (Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện từ tháng
09 đến hết tháng 10/2014).
1
chương trình công tác Đoàn - Trang 2
chương trình công tác Đoàn - Người đăng: quangvantuong84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chương trình công tác Đoàn 9 10 430