Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình giáo dục thể chất

Được đăng lên bởi duc135
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG CHO TRẺ MẦM NON
1. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ nhà trẻ
1.1. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi
- Tay: co, duỗi, đưa lên cao, bắt chéo tay trước ngực.
- Chân: co, duỗi chân nâng 2 chân duỗi thẳng.
1.2. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi
- Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: ngồi, chân dang sang 2 bên, nhấc cao từng chân, nhấc cao 2 chân.
1.3. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi
- Các động tác thở: ngửi hoa, thổi bóng, gà gáy, máy bay.
- Các động tác phát triển cơ tay, cơ bả vai: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang
ngang, đưa ra sau.
- Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn: cúi người về phía trước, nghiêng
người sang 2 bên.
- Các động tác phát triển cơ chân: dang sang 2 bên, ngồi xuống đứng lên.
1.4. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi
- Các động tác thở: ngửi hoa, thổi bóng, gà gáy, máy bay, tàu hoả, bóng xì hơi.
- Các động tác phát triển cơ tay, cơ bả vai: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang
ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn: cúi người về phía trước, nghiêng
người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Các động tác phát triển cơ chân: ngồi xuống đứng lên, co duỗi từng chân.
2. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ mẫu giáo bé
* Những động tác phát triển cơ hô hấp:
Hít vào, thở ra (gà gáy, thổi bóng bay, thổi nơ bay, tàu hỏa thổi tu tu, máy bay ù ù,
ngửi hoa...)
* Những động tác nhằm rèn luyện cơ tay - vai:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
* Những bài tập nhằm rèn luyện cơ bụng, lườn:
- Cúi người về phía trước.

- Quay sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang phải, sang trái.
* Những động tác tập nhằm rèn luyện cơ chân:
- Bước chân lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ.
- Co duỗi chân.
3. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ mẫu giáo nhỡ
* Những động tác phát triển cơ hô hấp:
Hít vào, thở ra (gà gáy, thổi bóng bay, thổi nơ bay, tàu hoả thổi tu tu, máy bay ù ù,
ngửi hoa...)
* Những động tác nhằm rèn luyện cơ tay - vai:
- Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở
bàn tay).
- Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, mở bàn tay).
* Những bài tập nhằm rèn luyện cơ bụng, lườn:
- Cúi người về phía trước.
- Quay sang phải, sang trá...
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG CHO TRẺ MẦM NON
1. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ nhà trẻ
1.1. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi
- Tay: co, duỗi, đưa lên cao, bắt chéo tay trước ngực.
- Chân: co, duỗi chân nâng 2 chân duỗi thẳng.
1.2. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi
- Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: ngồi, chân dang sang 2 bên, nhấc cao từng chân, nhấc cao 2 chân.
1.3. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi
- Các động tác thở: ngửi hoa, thổi bóng, gà gáy, máy bay.
- Các động tác phát triển tay, bả vai: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang
ngang, đưa ra sau.
-c động tác phát triển lưng, bụng, lườn: cúi người về phía trước, nghiêng
người sang 2 bên.
- Các động tác phát triển cơ chân: dang sang 2 bên, ngồi xuống đứng lên.
1.4. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi
- Các động tác thở: ngửi hoa, thổi bóng, gà gáy, máy bay, tàu hoả, bóng xì hơi.
- Các động tác phát triển tay, bả vai: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang
ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
-c động tác phát triển lưng, bụng, lườn: cúi người về phía trước, nghiêng
người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Các động tác phát triển cơ chân: ngồi xuống đứng lên, co duỗi từng chân.
2. Nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ mẫu giáo bé
* Những động tác phát triển cơ hô hấp:
Hít vào, thở ra (gà gáy, thổi bóng bay, thổi nơ bay, tàu hỏa thổi tu tu, máy bay ù ù,
ngửi hoa...)
* Những động tác nhằm rèn luyện cơ tay - vai:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
* Những bài tập nhằm rèn luyện cơ bụng, lườn:
- Cúi người về phía trước.
Chương trình giáo dục thể chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình giáo dục thể chất - Người đăng: duc135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình giáo dục thể chất 9 10 445