Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn

Được đăng lên bởi htuyen829
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM
CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ
TRẤN, NHIỆM KỲ 2016-2021.
Kính thưa hội nghị!
Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, cô bác cử tri chúng ta
ổn định để hội nghị được bắt đầu.
Trước khi đi vào hội nghị tôi xin thông qua chương trình hội nghị lấy ý kiến
nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND
Thị Trấn, Nhiệm kỳ 2016-2021.
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Thư ký hội nghị;
3. Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử
4. Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử;
5. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát
biểu ý kiến.
6. Hội nghị biểu quyết
7. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
8. Thông qua biên bản hội nghị cử tri.
9. Bế mạc hội nghị.
Kính thưa: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
- Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Căn cứ Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội “quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới
thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc hiệp
thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong
bầu cử bổ sung”;

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 11/2016 ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “hướng
dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”. Thực hiện kế hoạch số
.../KH-MTTQ, Ngày ...../3/3016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Huyện Bình Gia hướng dẫn Thực hiện Bước 4 Quy trình hiệp thương: Tổ chức
hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện, cấp Thị Trấn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hôm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị Trấn Bình Gia
phối hợp với UBND Thị Trấn, chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm
của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Cấp Huyện, Thị
Trấn, Nhiệm kỳ 2016-2021. Đó là lý do của buổi hội nghị hôm nay.
Về dự hội nghị lấy kiến cử tri hôm nay tôi xin trân trọng kính giới thiệu:
* Về phía lãnh đạo Thị Trấn:
Xin trân trọng giới thiệu ông …………………………..............................
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM
CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ
TRẤN, NHIỆM KỲ 2016-2021.
Kính thưa hội nghị!
Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, cô bác cử tri chúng ta
ổn định để hội nghị được bắt đầu.
Trước khi đi vào hội nghị tôi xin thông qua chương trình hội nghị lấy ý kiến
nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND
Thị Trấn, Nhiệm kỳ 2016-2021.
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Thư ký hội nghị;
3. Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử
4. Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử;
5. Người ứng cử, đại diện quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát
biểu ý kiến.
6. Hội nghị biểu quyết
7. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
8. Thông qua biên bản hội nghị cử tri.
9. Bế mạc hội nghị.
Kính thưa: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
- Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Căn cứ Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội “quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới
thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc hiệp
thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong
bầu cử bổ sung”;
Chương trình hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn - Người đăng: htuyen829
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương trình hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn 9 10 342