Ktl-icon-tai-lieu

chương trình

Được đăng lên bởi sangqnspt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI
Núi Thành, ngày 18 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
(Thời gian: 10h00 – 11h30 ngày 20/11/2013, địa điểm: Nhà Đa năng – Trường CĐN)
TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1.

10h00 – 10h30

Văn nghệ chào mừng

2.

10h30 – 10h35

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại
- MC: Bảo
biểu

3.

10h35 – 10h45

Diễn văn ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày
- Thầy Tiềm
20-11

- Cô Nở

Phát biểu chào mừng ngày Nhà giáo và - Thầy Tiềm phát biểu
tặng lẵng hoa của lãnh đạo KPH cho GV, - Ông Phạm Văn Tài
CB-CNV trường
tặng hoa
- SV: Ng. Quang Hải,
Phát biểu cảm nghĩ của đại diện HS-SV
lớp TH-04B
trường và tặng hoa cho thầy cô
- Thầy Vinh
Báo cáo tổng kết hoạt động thi đua chào
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của - Thầy Vinh
GV, CB-CNV và HS-SV trường
- Thầy Vinh
- Ông Phạm Văn Tài
Đọc Quyết định khen thưởng và tặng giấy
tặng giấy khen cho GV
khen cho giáo viên, học sinh – sinh viên
- Thầy Tiềm tặng giấy
khen cho HS-SV

4.

10h45 – 10h55

5.

10h55 – 11h05

6.

11h05 – 11h10

7.

11h10 – 11h25

8.

11h25 – 11h30

Bế mạc

9.

11h30 – 12h30

Mời dùng cơm trưa thân mật

Khách mời, giáo viên
kiêm sản xuất, giáo
viên trường - CBCNV

...
CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯ
NG H
I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI
Núi Thành, ngày 18 tháng 11 năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
(Thời gian: 10h00 – 11h30 ngày 20/11/2013, địa điểm: Nhà Đa năng – Trường CĐN)
TT
Thời gian Nội dung Người thực hiện
1. 10h00 – 10h30 Văn nghệ chào mừng - Cô Nở
2. 10h30 – 10h35
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu
- MC: Bảo
3. 10h35 – 10h45
Diễn văn ôn lại truyền thống, ý nga ngày
20-11
- Thầy Tiềm
4. 10h45 – 10h55
Phát biểu chào mừng ngày Nhà giáo và
tặng lẵng hoa của lãnh đạo KPH cho GV,
CB-CNV trường
- Thầy Tiềm phát biểu
- Ông Phạm Văn i
tặng hoa
5. 10h55 – 11h05
Phát biểu cảm nghĩ của đại diện HS-SV
trường và tặng hoa cho thầy
- SV: Ng. Quang Hải,
lớp TH-04B
- Thầy Vinh
6. 11h05 – 11h10
Báo cáo tổng kết hoạt động thi đua chào
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của
GV, CB-CNV và HS-SV trường
- Thầy Vinh
7. 11h10 – 11h25
Đọc Quyết định khen thưởng tặng giấy
khen cho giáo viên, học sinh – sinh viên
- Thầy Vinh
- Ông Phạm Văn i
tặng giấy khen cho GV
- Thầy Tiềm tặng giấy
khen cho HS-SV
8. 11h25 – 11h30 Bế mạc
9. 11h30 – 12h30 Mời dùng cơm trưa thân mật
Khách mời, giáo viên
kiêm sản xuất, giáo
viên trường - CBCNV
chương trình - Người đăng: sangqnspt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
chương trình 9 10 471