Ktl-icon-tai-lieu

Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ
(TTHC)
Chí Minh)

4.

Lĩnh vực thống kê

Dược, mỹ phẩm

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thủ tục quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở
Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1:
- Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở Y tế:
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
( từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo
quy định của Nhà nước)
- Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp cho nhân viên
của Phòng Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ : hiểm
tra hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào
và xác định ngày nhận lại kết quả ngay trên bản photocopy phiếu
công bố của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định
hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại phòng Tài chính – Sở Y tế
theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng
dẫn cho doanh nghiệp hoặc đề nghị Phòng Quản lý Dược cử
chuyên viên ra để hướng dẫn khách hàng và ghi vào phiếu hướng
dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có
căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày đã hẹn, doanh nghiệp đến lấy kết quả tại
Phòng Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian nói trên.

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

7.

Hồ sơ

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy
phép đầu tư của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong các loại
giấy này phải có chức năng sản xuất mỹ phẩm.
- 03 Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm.
- Nội dung Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm được chứa đựng trong
các thiết bị lưu trữ thông tin (dĩa mềm, CDROM, DVD, USD...)
- Biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
phát hành.
b) Số lượng hồ sơ:

01 (bộ)

8.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

9.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí
Minh
b) Cơ qua...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ
Chí Minh)
4. Lĩnh vực thống kê Dược, mỹ phẩm
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thủ tục quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở
Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1:
- Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở Y tế:
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
( từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo
quy định của Nhà nước)
- Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp cho nhân viên
của Phòng Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với chuyên viên nhận hồ của Phòng Tiếp nhận hồ : hiểm
tra hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
+ Nếu hồ hợp lệ (hồ có đủ giấy tờ theo thủ tục được
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sẽ nhận vào
xác định ngày nhận lại kết quả ngay trên bản photocopy phiếu
công bố của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định
hồ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại phòng Tài chính Sở Y tế
theo quy định.
+ Nếu hồ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sẽ ớng
dẫn cho doanh nghiệp hoặc đề nghị Phòng Quản Dược cử
chuyên viên ra để hướng dẫn khách hàng và ghi vào phiếu hướng
dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp
căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày đã hẹn, doanh nghiệp đến lấy kết quả tại
Phòng Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian nói trên.
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc bản sao Giấy
phép đầu tư của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong các loại
giấy này phải có chức năng sản xuất mỹ phẩm.
- 03 Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm.
- Nội dung Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm được chứa đựng trong
các thiết bị lưu trữ thông tin (dĩa mềm, CDROM, DVD, USD...)
- Biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
phát hành.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
8. Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
9. Cơ quan thực hiện TTHC a) quan thẩm quyền quyết định: S Y tế thành phố Hồ Chí
Minh
b) quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh) 9 10 590