Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
------Số: 03/CĐ-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

CÔNG ĐIỆN KHẨN
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG
VẬT
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Trong những năm gần đây, bệnh Dại đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Từ đầu
năm 2014 đến nay đã có 9 tỉnh, thành phố có báo cáo các trường hợp chó nghi mắc bệnh
dại, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên Bái. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính riêng trong 5 tháng
đầu năm 2014, cả nước đã có 160.731 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng và đã
có 28 người tử vong tại 16 tỉnh, thành phố (Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà
Tĩnh, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Kiên Giang). Thống kê sơ bộ cho thấy cả nước có khoảng
10 triệu con chó và từ năm 2009 đến nay đã phát hiện có 865 con chó bị bệnh Dại, trong
khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó tại các địa phương đạt tỷ lệ thấp (dưới
60%). Đặc biệt từ đầu năm 2014 đến nay, đã phát hiện rất nhiều trường hợp chó chó mắc
bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại, chó lạ, chó thả rông cắn người và cắn chó nuôi của người
dân tại nhiều tỉnh phía Bắc gây tâm lý hoang mang trong xã hội, làm nhiều người chết và
gây tổn thất kinh tế cho người bị chó cắn do phải đi điều trị dự phòng.
Nguyên nhân chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh Dại triệt để, nhiều
nơi tiêm phòng đạt tỷ lệ rất thấp; hiện tượng chó nuôi thả rông, không được quản lý vẫn
còn phổ biến tại nhiều địa phương dẫn đến nhiều người bị chó cắn; nhiều người bị chó
cắn không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, bị phát bệnh Dại và tử vong. Nguy cơ bệnh
Dại lây lan ra diện rộng là rất cao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc khẩn trương tập trung chỉ
đạo chính quyền các cấp, các ban ngành có liên quan của địa phương thực hiện các biện
pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, giảm thiểu
người bị chó cắn và tử vong, cụ thể:
1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại được quy định tại
Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 48/2009/TT-

BNNPTNT ngày 04/8...
BỘ NÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 03/CĐ-BNN-TY
Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014
CÔNG ĐIỆN KHẨN
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG
VẬT
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Trong những năm gần đây, bệnh Dại đã xảy ra nhiều địa phương trong cả nước. Từ đầu
năm 2014 đến nay đã có 9 tỉnh, thành phố báo cáo các trường hợp chó nghi mắc bệnh
dại, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên i. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính riêng trong 5 tháng
đầu năm 2014, cả nước đã 160.731 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng đã
28 người tử vong tại 16 tỉnh, thành phố (Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa,
Tĩnh, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Nội, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Kiên Giang). Thống bộ cho thấy cả nước khoảng
10 triệu con chó từ năm 2009 đến nay đã phát hiện 865 con chó bị bệnh Dại, trong
khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó tại các địa phương đạt tỷ lệ thấp (dưới
60%). Đặc biệt từ đầu năm 2014 đến nay, đã phát hiện rất nhiều trường hợp chó chó mắc
bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại, chó lạ, chó thả rông cắn người cắn chó nuôi của người
dân tại nhiều tỉnh phía Bắc gây tâm hoang mang trong hội, m nhiều người chết
gây tổn thất kinh tế cho người bị chó cắn do phải đi điều trị dự phòng.
Nguyên nhân chủ yếu do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh Dại triệt để, nhiều
nơi tiêm phòng đạt tỷ l rất thấp; hiện tượng chó nuôi thả rông, không được quản vẫn
còn phổ biến tại nhiều địa phương dẫn đến nhiều người bị chó cắn; nhiều người bị chó
cắn không đến các sở y tế để tiêm phòng, bị phát bệnh Dại tử vong. Nguy bệnh
Dại lây lan ra diện rộng rất cao.
Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt các tỉnh phía Bắc khẩn trương tập trung chỉ
đạo chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan của địa phương thực hiện các biện
pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn hiệu quả sự phát sinh lây lan bệnh Dại, giảm thiểu
người bị chó cắn t vong, cụ thể:
1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại được quy định tại
Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ, Thông số 48/2009/TT-
CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, - Trang 2
CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 9 10 127