Ktl-icon-tai-lieu

Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Tài nguyên và Môi trường

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin ghi rõ
yêu cầu, mục đích khai thác trên văn bản đề nghị, phiếu đề nghị
cung cấp thông tin.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin đến
liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi
trường và Đăng ký Nhà đất, số 227 Đồng Khởi, quận 1.
- Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ:
• Cá nhân: nộp phiếu đề nghị cung cấp thông tin và xuất trình
chứng minh nhân dân.
Nếu không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
đến nhà đất cần khai thác thì phải có văn bản ủy quyền có
xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng Nhà
nước.
• Tổ chức: Giấy giới thiệu của đơn vị và phiếu đề nghị cung
cấp thông tin; người đến trực tiếp liên hệ phải xuất trình
chứng minh nhân dân.
- Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần từ
thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ
13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp
tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng
ký Nhà đất.
- Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đề
nghị cung cấp thông tin.
• Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được
kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn tổ chức, cá nhân điền vào phiếu đề nghị cung cấp
thông tin và và cấp biên nhận hồ sơ.
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng
dẫn thủ tục để tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn ghi trên Biên nhận hồ sơ, người
nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm
Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà
đất và khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
- Bản chính chứng minh nhân dân;

Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà
đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí
Minh.

1

- Bản chính biên nhận hồ sơ;
- Bản chính giấy ủy quyền nhận hồ sơ (nếu nhờ người đi
thay).
6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đề nghị cung cấp thông tin đất...
BIỂU MẪU 1
(Theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường Đăng Nhà
đất thuộc S Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí
Minh.
3. Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
4. Lĩnh vực thống kê Tài nguyên và Môi trường
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhu cầu cung cấp thông tin ghi
yêu cầu, mục đích khai thác trên văn bản đề nghị, phiếu đề nghị
cung cấp thông tin.
Bước 2: Tổ chức, nhân nhu cầu cung cấp thông tin đến
liên hệ nộp hồ tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi
trường và Đăng ký Nhà đất, số 227 Đồng Khởi, quận 1.
- Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ:
nhân: nộp phiếu đề nghị cung cấp thông tin xuất trình
chứng minh nhân dân.
Nếu không phải người quyền nghĩa vụ liên quan
đến nhà đất cần khai thác thì phải văn bản ủy quyền
xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng Nhà
nước.
Tổ chức: Giấy giới thiệu của đơn vị phiếu đề nghị cung
cấp thông tin; người đến trực tiếp liên hệ phải xuất trình
chứng minh nhân dân.
- Thời gian nhận hồ : Vào các ngày làm việc trong tuần từ
thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ
13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, nhân nộp hồ trực tiếp
tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Đăng
ký Nhà đất.
- Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ đề
nghị cung cấp thông tin.
Nếu hồ hợp lệ (hồ đủ giấy tờ theo thủ tục được
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận hồ
hướng dẫn tổ chức, cá nhân điền vào phiếu đề nghị cung cấp
thông tin và và cấp biên nhận hồ sơ.
Nếu hồ chưa hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ hướng
dẫn thủ tục để tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn ghi trên Biên nhận hồ sơ, người
nộp hồ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm
Thông tin Tài nguyên - Môi trường Đăng N
đất và khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
- Bản chính chứng minh nhân dân;
1
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Trang 2
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 9 10 937