Ktl-icon-tai-lieu

Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất trước 30/4/1975

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất trước
(TTHC)
30/4/1975

4.

Lĩnh vực thống kê

Tài nguyên và Môi trường

5.

Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo
quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông
tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà đất. số 227 đường
Đồng Khởi phường Bến Nghé quận 1:
- Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ:
• Cá nhân: nộp phiếu đề nghị cung cấp thông tin và xuất trình
chứng minh nhân dân.
Nếu không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
đến nhà đất cần khai thác thì phải có văn bản ủy quyền có
xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng Nhà
nước
• Tổ chức: Giấy giới thiệu của đơn vị và công văn đề nghị
trích lục; người đến trực tiếp liên hệ phải xuất trình chứng
minh nhân dân;
- Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần từ
thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ
13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp
tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng
ký Nhà đất.
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đề nghị
cung cung cấp thông tin
+ Nếu hồ sơ hợp lệ có ghi cụ thể số bằng khoán/địa bộ cần
cung cấp (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai
đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ hướng dẫn
người nộp hồ sơ điền vào phiếu đề nghị cung cấp thông tin
và cấp Biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ thực
hiện lại theo đúng thủ tục quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn ghi trên Biên nhận hồ sơ, người
nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm và
khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
- Bản chính chứng minh nhân dân;
- Bản chính Biên nhận hồ sơ;

Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà
đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí
Minh.

1

- Bản chính giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);
- Giấy ủy quyền nhận hồ sơ (nếu cá nhân nhờ người đi
thay).
6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đề nghị cung cấp thông tin (có ghi cụ thể số bằng
khoán/đ...
BIỂU MẪU 1
(Theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường Đăng Nhà
đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí
Minh.
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất trước
30/4/1975
4.
Lĩnh vực thống kê Tài nguyên và Môi trường
5.
Trình tự thực hiện
Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
Bước 1: Tổ chức, nhân chuẩn bị hồ đầy đủ thủ tục theo
quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ tại Trung tâm Thông
tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà đất. số 227 đường
Đồng Khởi phường Bến Nghé quận 1:
- Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ:
nhân: nộp phiếu đ nghị cung cấp thông tinxuất trình
chứng minh nhân dân.
Nếu không phải người quyền nghĩa vụ liên quan
đến nhà đất cần khai thác thì phải văn bản ủy quyền
xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng Nhà
nước
Tổ chức: Giấy giới thiệu của đơn vị và công văn đề nghị
trích lục; người đến trực tiếp ln hệ phải xuất trình chứng
minh nhân dân;
- Thời gian nhận hồ: Vào các ngày làm việc trong tuần từ
thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ
13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân np hồtrực tiếp
tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Đăng
ký Nhà đất.
- Đối với chuyên viên nhận h sơ: Kiểm tra hồ sơ đề nghị
cung cung cấp thông tin
+ Nếu hồ hợp lệ có ghi cụ thể số bằng khoán/địa bộ cần
cung cấp (hồ đủ giấy tờ theo thủ tục được khai
đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ hướng dẫn
người nộp hồ điền vào phiếu đề nghị cung cấp thông tin
và cấp Biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ thực
hiện lại theo đúng thủ tục quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn ghi trên Biên nhận hồ sơ, người
nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm
khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
- Bản chính chứng minh nhân dân;
- Bản chính Biên nhận hồ sơ;
1
Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất trước 30/4/1975 - Trang 2
Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất trước 30/4/1975 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất trước 30/4/1975 9 10 762