Ktl-icon-tai-lieu

CV

Được đăng lên bởi vo60088
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÂM THỊ MỸ NHÂN(Ms)
Add:Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, HCM
Tell: 0987.300.592
Email: mynhan.lam@gmail.com

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Tổng cộng 2 trang,bao gồm cả trang này)
I.KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:
1/ Từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2009 làm tại công ty TNHH Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Vị trí công tác: Nhân viên Kế Toán tổng hợp
Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm về việc văn phòng.Tuyển dụng và làm bảo hiểm cho nhân viên.(thanh toán tiền điện
thoại, điện,nước,mua văn phòng phẩm…Đi ngân hàng nộp tiền,rút tiền…)
- Xuất – nhập hàng hóa, xuất hàng bán và viết hóa đơn cho khách hàng
- Cuối tháng kiểm tra hàng tồn kho và tổng kết số liệu làm báo cáo
- Làm báo cáo thuế
2/ Từ tháng 3/2009 đến tháng 4/2011 làm cho Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Quốc Cường
(Công ty chuyên về Xây dựng)
Vị trí công tác: Kế toán vật tư & trợ lý giám đốc
Mô tả công việc:
- Nhận các phiếu yêu cầu mua vật tư hoặc sửa chữa từ các bộ phận & dưới công trình đưa lên
- Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn (Lấy giá ít nhất là 3 nhà cung cấp)
- Lập hồ sơ và trình ký báo giá được chọn.
- Lập đơn đặt hàng sau khi đã được xem xét để gửi báo nhà cung cấp
- Theo giỏi việc giao hàng cho kịp với thời gian dưới công trình yêu cầu
- Giải quyết việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp
không giao hàng được
- Làm phiếu thanh toán cho nhà cung cấp khi hàng đã giao đủ hồ sơ thanh toán
- Tìm kiếm các nhà cung cấp bằng mọi phương tiện
- Đi khảo sát các công trình để theo giỏi tiến độ thi công và đối chiếu số lượng vật tư trên công ty cung
cấp cho công trình có khớp hay không để về đưa lên ý kiến cho ban giám đốc về các vấn đề còn thiếu sót
hay cần bổ sung từ phía công trình
- Cập nhật số liệu đã mua vào excel& phần mềm cuối tháng sẽ làm một bảng báo cáo tổng hợp để báo cáo.
3/ Từ tháng 6/2011 đến 4/2013 làm cho CTy TNHH Xây Dựng Tuấn Cao
Vị trí công tác: Thu mua và thanh toán
Mô tả công việc:
-Nhận yêu cầu vật tư từ công trình gửi vào
- Gửi yêu cầu nhờ báo giá, đàm phán về giá cả
- Lập hồ sơ trình ký báo giá và đặt hàng
- Theo giỏi các đơn hàng đã đặt để hối thúc giao hàng
- Nhận hồ sơ từ các nhà thầu phụ để làm thanh toán
4/ Từ tháng 5/2014 đến hiện tại làm cho Công Ty TNHH Sơn Băng
Vị trí công tác: Phòng kế hoạch và điều phối giao hang, Nhân Sự
Mô tả công việc:

Lam Thi My Nhan-CV for application 2016

Page 1

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

LÂM THỊ MỸ NHÂN(Ms)
Add:Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, HCM
Tell: 0987.300.592
Email: mynhan.lam@gmail.com

- Tu...
LÂM THỊ MỸ NHÂN(Ms)
SƠ YẾU LÝ LỊCH Add:Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, HCM
CURRICULUM VITAE Tell: 0987.300.592
Email: mynhan.lam@gmail.com
(Tổng cộng 2 trang,bao gồm cả trang này)
I.KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:
1/ Từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2009 làm tại công ty TNHH Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Vị trí công tác: Nhân viên Kế Toán tổng hợp
Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm về việc văn phòng.Tuyển dụng và làm bảo hiểm cho nhân viên.(thanh toán tiền điện
thoại, điện,nước,mua văn phòng phẩm…Đi ngân hàng nộp tiền,rút tiền…)
- Xuất – nhập hàng hóa, xuất hàng bán và viết hóa đơn cho khách hàng
- Cuối tháng kiểm tra hàng tồn kho và tổng kết số liệu làm báo cáo
- Làm báo cáo thuế
2/ Từ tháng 3/2009 đến tháng 4/2011 làm cho Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Quốc Cường
(Công ty chuyên về Xây dựng)
Vị trí công tác: Kế toán vật tư & trợ lý giám đốc
Mô tả công việc:
- Nhận các phiếu yêu cầu mua vật tư hoặc sửa chữa từ các bộ phận & dưới công trình đưa lên
- Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn (Lấy giá ít nhất là 3 nhà cung cấp)
- Lập hồ sơ và trình ký báo giá được chọn.
- Lập đơn đặt hàng sau khi đã được xem xét để gửi báo nhà cung cấp
- Theo giỏi việc giao hàng cho kịp với thời gian dưới công trình yêu cầu
- Giải quyết việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp
không giao hàng được
- Làm phiếu thanh toán cho nhà cung cấp khi hàng đã giao đủ hồ sơ thanh toán
- Tìm kiếm các nhà cung cấp bằng mọi phương tiện
- Đi khảo sát các công trình để theo giỏi tiến độ thi công và đối chiếu số lượng vật tư trên công ty cung
cấp cho công trình có khớp hay không để về đưa lên ý kiến cho ban giám đốc về các vấn đề còn thiếu sót
hay cần bổ sung từ phía công trình
- Cập nhật số liệu đã mua vào excel& phần mềm cuối tháng sẽ làm một bảng báo cáo tổng hợp để báo cáo.
3/ Từ tháng 6/2011 đến 4/2013 làm cho CTy TNHH Xây Dựng Tuấn Cao
Vị trí công tác: Thu mua và thanh toán
Mô tả công việc:
-Nhận yêu cầu vật tư từ công trình gửi vào
- Gửi yêu cầu nhờ báo giá, đàm phán về giá cả
- Lập hồ sơ trình ký báo giá và đặt hàng
- Theo giỏi các đơn hàng đã đặt để hối thúc giao hàng
- Nhận hồ sơ từ các nhà thầu phụ để làm thanh toán
4/ Từ tháng 5/2014 đến hiện tại làm cho Công Ty TNHH Sơn Băng
Vị trí công tác: Phòng kế hoạch và điều phối giao hang, Nhân Sự
Mô tả công việc:
Lam Thi My Nhan-CV for application 2016 Page 1
CV - Trang 2
CV - Người đăng: vo60088
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CV 9 10 224