Ktl-icon-tai-lieu

CV

Được đăng lên bởi thanhtuan86nb
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5 - Polishing your CV & sample CV (Đánh bóng bản lý lịch của bạn & một số
CV mẫu)

Những bài giảng trước đã giúp các bạn xác định được khả năng và kỹ năng của mình cũng như giới
thiệu cho các bạn thành phần chủ yếu mà một bản lý lịch thường thấy. Vì vậy bài giảng hôm nay sẽ
hướng dẫn các bạn cách đánh bóng thông tin để bản lý lịch của bạn hiệu quả và thuyết phục nhất
cũng như đưa ra cho các bạn những bản lý lịch mẫu để các bạn tham khảo.
POLISHING YOUR CV (ĐÁNH BÓNG BẢN LÝ LỊCH CỦA BẠN)
Các bài giảng trước tập trung chủ yếu vào phần nội dung của bản lý lịch mà không đề cập đến
những vấn đề như đối tượng nhận đơn, thông lệ khi viết bản lý lịch và cách trình bày (khổ, cách bố
trí, vv...). Vì vậy bài giảng hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn những yếu tố nêu trên.
Để có một bản lý lịch hiệu quả bạn không nên chỉ tập trung vào phần thông tin đưa ra mà còn phải
lưu ý đến yếu tố thẩm mỹ, việc sử dụng đúng ngữ pháp và văn phong mạch lạc.
Các bạn nên lưu ý đến những phần sau:
ĐỐI TƯỢNG NHẬN ĐƠN
Bản lý lịch được dùng để truyền đạt thông tin cho những người có những điểm tương đồng về mặt
kiến thức, từ vựng trong một lĩnh vực cụ thể. Chính vì vậy điều quan trọng cần lưu ý là khi miêu tả
kinh nghiệm của mình các bạn hãy sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lĩnh vực đó.
Bên cạnh đó, các bạn hãy nhớ rằng đây không phải là thời điểm để các bạn khiêm tốn, các bạn hãy
tự ủng hộ và tán thành mình trước tiên.
Xác định được rõ đối tượng sẽ đọc bản lý lịch của bạn là điều cần thiết bởi nhờ vậy các bạn sẽ lựa
chọn được thông tin và cách viết cho phù hợp, tạo thiện cảm với người đọc.
THÔNG LỆ VIẾT, NGỮ PHÁP VÀ VĂN PHONG
Các bạn hãy sử dụng lối viết tự tin, có căn cứ những cũng hết sức sinh động đủ để thuyết phục
người đọc xuyên suốt toàn bộ bản lý lịch của bạn. Ngoài ra các bạn hãy cố gắng để phần nội dung
và cấu trúc của bản lý lịch nhất quán, ngắn gọn súc tích.
Bên cạnh đó, các bạn hãy lưu ý sử dụng phong cách viết điện báo (vắn tắt) và tránh dùng ngôi thứ
nhất. Các mạo từ cũng nên dùng một cách chọn lọc, không sử dụng bừa bãi.
Ngữ pháp và chính tả phải chính xác tuyệt đối, tuân thủ đúng những qui tắc chuẩn về ngữ pháp và
dấu câu. Hơn thế nữa, các bạn nên sử dụng ngữ chủ động, thì của câu phải luôn đồng nhất với thời
điểm của những hành động bạn liệt kê cũng như với những cụm cấu trúc ngữ pháp ngang hàng.
Các bạn nên tránh sử dụng dấu chấm than và thán từ. Những từ viết tắt chuẩn theo qui tắc của bưu
điện nên được sử dụng ở những chỗ thích hợp. Ví dụ: NM thay thế cho New Mexico, AK...
Bài 5 - Polishing your CV & sample CV (Đánh bóng bản lý lịch của bạn & một s
CV mẫu)
Những bài giảng trước đã giúp các bạn xác định được khả năng và kỹ năng của mình cũng như giới
thiệu cho các bạn thành phần chủ yếu mà một bản lý lịch thường thấy. Vì vậy bài giảng hôm nay sẽ
hướng dẫn các bạn cách đánh bóng thông tin để bản lý lịch của bạn hiệu quả và thuyết phục nhất
cũng như đưa ra cho các bạn những bản lý lịch mẫu để các bạn tham khảo.
POLISHING YOUR CV (ĐÁNH BÓNG BẢN LÝ LỊCH CỦA BẠN)
Các bài giảng trước tập trung chủ yếu vào phần nội dung của bản lý lịch mà không đề cập đến
những vấn đề như đối tượng nhận đơn, thông lệ khi viết bản lý lịch và cách trình bày (khổ, cách bố
trí, vv...). Vì vậy bài giảng hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn những yếu tố nêu trên.
Để có một bản lý lịch hiệu quả bạn không nên chỉ tập trung vào phần thông tin đưa ra mà còn phải
lưu ý đến yếu tố thẩm mỹ, việc sử dụng đúng ngữ pháp và văn phong mạch lạc.
Các bạn nên lưu ý đến những phần sau:
ĐỐI TƯỢNG NHẬN ĐƠN
Bản lý lịch được dùng để truyền đạt thông tin cho những người có những điểm tương đồng về mặt
kiến thức, từ vựng trong một lĩnh vực cụ thể. Chính vì vậy điều quan trọng cần lưu ý là khi miêu tả
kinh nghiệm của mình các bạn hãy sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lĩnh vực đó.
Bên cạnh đó, các bạn hãy nhớ rằng đây không phải là thời điểm để các bạn khiêm tốn, các bạn hãy
tự ủng hộ và tán thành mình trước tiên.
Xác định được rõ đối tượng sẽ đọc bản lý lịch của bạn là điều cần thiết bởi nhờ vậy các bạn sẽ lựa
chọn được thông tin và cách viết cho phù hợp, tạo thiện cảm với người đọc.
THÔNG LỆ VIẾT, NGỮ PHÁP VÀ VĂN PHONG
Các bạn hãy sử dụng lối viết tự tin, có căn cứ những cũng hết sức sinh động đủ để thuyết phục
người đọc xuyên suốt toàn bộ bản lý lịch của bạn. Ngoài ra các bạn hãy cố gắng để phần nội dung
và cấu trúc của bản lý lịch nhất quán, ngắn gọn súc tích.
Bên cạnh đó, các bạn hãy lưu ý sử dụng phong cách viết điện báo (vắn tắt) và tránh dùng ngôi thứ
nhất. Các mạo từ cũng nên dùng một cách chọn lọc, không sử dụng bừa bãi.
Ngữ pháp và chính tả phải chính xác tuyệt đối, tuân thủ đúng những qui tắc chuẩn về ngữ pháp và
dấu câu. Hơn thế nữa, các bạn nên sử dụng ngữ chủ động, thì của câu phải luôn đồng nhất với thời
điểm của những hành động bạn liệt kê cũng như với những cụm cấu trúc ngữ pháp ngang hàng.
Các bạn nên tránh sử dụng dấu chấm than và thán từ. Những từ viết tắt chuẩn theo qui tắc của bưu
điện nên được sử dụng ở những chỗ thích hợp. Ví dụ: NM thay thế cho New Mexico, AK để chỉ
Arkansas, ON viết tắt cho Ontario, và QC muốn nói đến Quebec.
Hơn thế nữa, các bạn hãy nhờ một vài đồng nghiệp hoặc bạn bè đưa ra ý kiến phê bình cho bản lý
lịch nháp của bạn để sửa lại. Nếu bạn nhờ được những chuyên gia tư vấn, giáo sư, giáo viên nhiều
kinh nghiệm phê bình thì thực sự rất tốt.
Có một điều các bạn nên nhận định rõ ràng rằng bạn sẽ không đồng tình với tất cả những lời phê
bình đó, tuy nhiên quan trọng là bạn phải biết đánh giá để sửa đổi lại bản lý lịch (cả về nội dung và
bố cục) để có thể làm bạn cũng như nhà tuyển dụng thấy hài lòng.
CV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CV - Người đăng: thanhtuan86nb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CV 9 10 253