Ktl-icon-tai-lieu

CV Ngân Hàng

Được đăng lên bởi Huynh Van Hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIỆT THÀNH CÔNG

Tầng 9 – Toà nhà Waseco - Số 10 - Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: (08) 3997 4556
Email: info@vietvictory.vn
Website: 

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Ảnh 3x4

Chức danh dự tuyển: Chuyên viên khách hàng cá
nhân

Chức danh khác:

Tỉnh, TP muốn làm việc (1): Tp.HCM

Tỉnh, TP muốn làm việc (2): Tp.HCM

Mức lương đề nghị: Thỏa thuận

Ngày có thể tiếp nhận công việc: thỏa
thuận

THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên: HUỲNH VĂN HOÀNG
Số CMND: 241452487
Lăk
MST cá nhân:
Tình trạng hôn nhân:
Độc thân

Ngày sinh: 07/10/1994
Nơi sinh: Đăk Lăk

Ngày cấp: 18/04/2014

Nơi cấp: CA Đăk

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số người phụ thuộc:
Có gia đình

Ly hôn

Hộ khẩu thường trú: Earal- Eahleo- Đak Lak

Chiều cao: 1m69
Cân nặng: 57kg
Email:
vanhoang071094@gmail.com

Địa chỉ liên lạc: 803/14Phú Thuận, Phường Phú Thuận , Quận 7, Tp. Hồ
ĐTDĐ: 0979971048
Chí Minh
CHỨNG CHỈ NGHỀ: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Đơn vị: Công ty CP đào tạo thực hành nghiệp vụ Ngân hàng Việt Thành Công (VietVictory)
Nghiệp vụ đào tạo:

Kỹ năng:

- Nắm vững được tính ưu việt của các sản phẩm, dịch vụ cá nhân Kỹ năng bán hàng và chăm sóc
trong hoạt động ngân hàng; thực hành giới thiệu và tư vấn cho khách hàng theo tiêu chuẩn
khách hàng các sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù ngành Ngân hàng
hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng;
- Nắm vững phương pháp và các bước thực hiện thẩm định cho vay,

- Biết cách lập kế hoạch bán
hàng dựa theo chỉ tiêu và

thẩm định tài sản đảm bảo, công tác thẩm định thực tế; thực hành

đưa ra các phương pháp để

thẩm định;

đạt chỉ tiêu

- Hiểu được các biểu mẫu tờ trình đang áp dụng tại Ngân hàng, các - Nắm được các nguyên lý cơ
nội dung cụ thể trong tờ trình và lập được tờ trình cấp tín dụng cá

bản trong chăm sóc khách

nhân hoàn chỉnh;

hàng

- Thực hành soạn hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, thủ tục
công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo;

- Biết cách xây dựng mối quan
hệ tốt với khách hàng, tăng

- Đăng ký khoản vay trên hệ thống core-banking;

cơ hội thành công trong bán

- Hoàn chỉnh bộ hồ sơ tín dụng; quản lý sau cho vay.

hàng

Trang 1 / 3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIỆT THÀNH CÔNG

Tầng 9 – Toà nhà Waseco - Số 10 - Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: (08) 3997 4556
Email: info@vietvictory.vn
Website: 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:
Thời gian Thời gian
bắt đầu kết thúc
10/2012

10/2015

08/2009

05/2012

Hệ
Trường/Đơn vị
Chuyên ngành đào tạo
đào tạo
Cao Đẳng Bán
TC-NH
C...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIỆT THÀNH CÔNG
Tầng 9 – Toà nhà Waseco - Số 10 - Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: (08) 3997 4556 Email: info@vietvictory.vn Website: www.vietvictory.vn
BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Chức danh dự tuyển: Chuyên viên khách hàng cá
nhân
Chức danh khác:
Tỉnh, TP muốn làm việc (1): Tp.HCM
Tỉnh, TP muốn làm việc (2): Tp.HCM
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Ngày có thể tiếp nhận công việc: thỏa
thuận
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên: HUỲNH VĂN HOÀNG
Ngày sinh: 07/10/1994
Nơi sinh: Đăk Lăk
Giới tính: Nam
Số CMND: 241452487 Ngày cấp: 18/04/2014 Nơi cấp: CA Đăk
Lăk
MST cá nhân: Số người phụ thuộc:
Quốc tịch: Việt Nam
Tình trạng hôn nhân:
Độc thân Có gia đình Ly hôn
Chiều cao: 1m69
Cân nặng: 57kg
Hộ khẩu thường trú: Earal- Eahleo- Đak Lak Email:
vanhoang071094@gmail.com
Địa chỉ liên lạc: 803/14Phú Thuận, Phường Phú Thuận , Quận 7, Tp. Hồ
Chí Minh
ĐTDĐ: 0979971048
CHỨNG CHỈ NGHỀ: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Đơn vị: Công ty CP đào tạo thực hành nghiệp vụ Ngân hàng Việt Thành Công (VietVictory)
Nghiệp vụ đào tạo :
- Nắm vững được tính ưu việt của các sản phẩm, dịch vụ nhân
trong hoạt động ngân hàng; thực hành giới thiệu vấn cho
khách hàng các sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù
hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng;
- Nắm vững phương pháp các bước thực hiện thẩm định cho vay,
thẩm định tài sản đảm bảo, công tác thẩm định thực tế; thực hành
thẩm định;
- Hiểu được các biểu mẫu tờ trình đang áp dụng tại Ngân hàng, các
nội dung cụ thể trong tờ trình lập được tờ trình cấp tín dụng
nhân hoàn chỉnh;
- Thực hành soạn hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, thủ tục
công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo;
- Đăng ký khoản vay trên hệ thống core-banking;
- Hoàn chỉnh bộ hồ sơ tín dụng; quản lý sau cho vay.
Kỹ năng:
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc
khách hàng theo tiêu chuẩn
ngành Ngân hàng
- Biết cách lập kế hoạch bán
hàng dựa theo chỉ tiêu và
đưa ra các phương pháp để
đạt chỉ tiêu
- Nắm được các nguyên lý cơ
bản trong chăm sóc khách
hàng
- Biết cách xây dựng mối quan
hệ tốt với khách hàng, tăng
cơ hội thành công trong bán
hàng
Trang 1 / 3
Ảnh 3x4
CV Ngân Hàng - Trang 2
CV Ngân Hàng - Người đăng: Huynh Van Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CV Ngân Hàng 9 10 782