Ktl-icon-tai-lieu

CV tiếng anh

Được đăng lên bởi Sunny Đỗ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CURRICULUM VITAE (SƠ YẾU LÝ LỊCH)
Positions applied for (Vị trí dự tuyển): Staff admin, Network administrator
Working time (Thời gian làm việc):

Full time (Toàn thời gian)

Department (Bộ phận): IT
Expected salary (Mức lương mong muốn): 7000.000 vnđ – 10.000.000 vnđ
Available date (Ngày có thể bắt đầu làm việc):

A. PERSONAL DETAILS (CHI TIẾT CÁ NHÂN)
Full name (Họ và tên)
ĐỖ ĐÌNH XUÂN
Date of birth (Ngày sinh)
25/03/1986
ID Card number (Số CMND):

Male/Female (Nam/Nữ)

Marital status (Tình trạng hôn nhân)

Nam

Độc thân

Place of birth (Nơi sinh)

Nationality (Quốc tịch)

Đồng Tháp

Việt Nam

Issued date (Ngàycấp)

Issued place (Nơi cấp)

250554140

15/4/2000

Công An Tỉnh Lâm Đồng

Registered resident address (Địa chỉ thường trú)

Telephone (Điện thoại)

Bảo Lâm – Lâm Đồng

…
Mobile (Di động)
0907429549

Contact address (Địa chỉ liên lạc)

Email address (Thư điện tử)
Thaonguyen_49@yahoo.com.vn

B. QUALIFICATIONS (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN )
Period
(Thời gian)

Name of Institution
(Tên trường)

Faculty
(Ngành)

Qualification
(Văn bằng)

Grade
(Kết quả học tập)

2005-2008

Cao đẳng Vinhempich

CNTT

cử nhân cao
đẳng

Trung bình

2009-2011

ĐH kỹ thuật công nghệ Sài Gòn

CNTT

kỹ sư CNTT

Trung bình

Trang 1/3

SKILLS (KỸ NĂNG)
FOREIGN LANGUAGES (NGOẠI NGỮ)
Please circle one (Lựa chọn một)

Listening
(Nghe)

1:Beginning (Bắt đầu) 5:Expert (Thành thạo)

Trung bình

English (Tiếng Anh)

Speaking (Nói)

Reading (Đọc)

Writing (Viết)

Khá

Tốt

Trung bình

PC SKILLS (KỸ NĂNG VI TÍNH)
Office softwares (Vi tính văn phòng)

-

Microsoft Word (tốt)

-

Exel

(tốt)

-

Power Point

(tốt)

-

Access

(tốt)

-

Email – Internet (tốt)

….

C. WORKING EXPERIENCE (KINH NGHIỆM LÀM VIỆC)
Company’s name (Tên công ty): BỆNH VIỆN MÁY TÍNH I’CARE
Period (Thời gian)

Job title (Chức vụ)

12/2009 đến 6/2010

Nhân viên kỹ thuật

End of salary (Mức lương cuối)

Directly manager’s name (Người quản lý trực tiếp)

2.500.000 vnd

Nguyễn Quốc Cư

Main duties (Nhiệm vụ chính)

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc)

sửa chữa, khắc phục sự cố về máy tính cho khách hàng
Company’s name (Tên công ty): CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUANG THÁI
Period (Thời gian) 4/2010 – 12/2011

Job title (Chức vụ)
Nhân viên quản trị mạng

End of salary (Mức lương cuối)

Directly manager’s name (Người quản lý trực tiếp)

4.000.000 vnd + phụ cấp

Tôn Nữ Quỳnh Giao

Main duties (Nhiệm vụ chính)

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc)

Company’s name (Tên công ty):
Period (Thời gian)

Job title (Chức vụ)

3/2011 đến nay

Trưởn...
CURRICULUM VITAE (SƠ YẾU LÝ LỊCH)
Vị trí dự tuyển)
(Thời gian làm việc) (Toàn thời gian)
Bộ phận) IT
Mức lương mong muốn) !!!"!!!#$%&!"!!!"!!!#$
'#(Ngày có thể bắt đầu làm việc)
A. PERSONAL DETAILS (CHI TIẾT CÁ NHÂN)
(Họ và tên)
ĐỖ ĐÌNH XUÂN
)*(Nam/Nữ)

)(Tình trạng hôn nhân)
+,-.
(-(Ngày sinh)
25/03/1986
(-(Nơi sinh)
+/0-1
(Quốc tịch)
23
45((Số CMND):
67!778&8!
4àycấp)
&7*8*6!!!
4(Nơi cấp)
Công An Tnh Lâm Đng
9(Địa chỉ thường trú)
:;<.%<.+/
0-(Điện thoại)
=
)((Di động)
0907429549
5(Địa chỉ liên lạc)
(Thư điện tử)
0->8?@-""#
B. QUALIFICATIONS (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN )

(Thời gian)
4
(Tên trường)

(Ngành)
A
(Văn bằng)
B
(Kết quả học tập)
6!!7C6!!D 5$E2-- 500
F-.
$E
Trung bình
6!!?C6!&& +GH-IJ-3KBL 500 HM500
Trung bình
0&*N
CV tiếng anh - Trang 2
CV tiếng anh - Người đăng: Sunny Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CV tiếng anh 9 10 928