Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: Phiếu bầu BCH chi đoàn

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

K………………………..

K………………………..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

1…………………………..

1…………………………..

2…………………………..

2…………………………..

3…………………………..

3…………………………..

4…………………………..

4…………………………..

5…………………………..

5…………………………..

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

K………………………..

K………………………..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

1…………………………..

1…………………………..

2…………………………..

2…………………………..

3…………………………..

3…………………………..

4…………………………..

4…………………………..

5…………………………..

5…………………………..

...
Mẫu: Phiu bu BCH chi đoàn
PHIU BU BCH CHI ĐON
K………………………..
Nhim k: 20…. – 20…..
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
5…………………………..
PHIU BU BCH CHI ĐON
K………………………..
Nhim k: 20…. – 20…..
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
5…………………………..
PHIU BU BCH CHI ĐON
K………………………..
Nhim k: 20…. – 20…..
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
5…………………………..
PHIU BU BCH CHI ĐON
K………………………..
Nhim k: 20…. – 20…..
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
5…………………………..
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức 9 10 646