Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính
Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Dược, mỹ phẩm

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thủ tục quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở
Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1:
- Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở Y tế:
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
(các buổi sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày
nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước)
- Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp cho nhân viên
của Phòng Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ : kiểm
tra hồ sơ đăng ký hội thảo, giới thiệu thuốc
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào
và xác định ngày nhận lại kết quả ngay trên bản photocopy phiếu
đăng ký của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định
hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc tại phòng Tài chính – Sở Y tế
theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng
dẫn cho doanh nghiệp hoặc đề nghị Phòng Quản lý Dược cử
chuyên viên ra để hướng dẫn khách hàng và ghi vào phiếu hướng
dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có
căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày đã hẹn, doanh nghiệp đến lấy kết quả tại
Phòng Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian nói trên.

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

- Phiếu đăng ký Hội thảo, Giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
- (1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành
nghề dược và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược hoặc
(2) Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thường trú của
công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép lưu hành thuốc tại Việt Nam.
- Chương trình hội thảo dự kiến
- Nội dung đăng ký: Các bài phát biểu liên quan đến chuyên môn y
tế của báo cáo viên.
- Lý lịch khoa học của báo cáo viên
- Các tờ bướm, tờ rơi thông tin quảng cáo thuốc kèm theo phiếu tiếp
nhận quảng cáo thuốc này (nếu có)
- Biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế thành p...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc
4. Lĩnh vực thống kê Dược, mỹ phẩm
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thủ tục quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở
Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1:
- Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở Y tế:
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
(các buổi sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày
nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước)
- Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp cho nhân viên
của Phòng Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ : kiểm
tra hồ sơ đăng ký hội thảo, giới thiệu thuốc
+ Nếu hồ hợp lệ (hồ đủ giấy tờ theo thủ tục được
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sẽ nhận vào
xác định ngày nhận lại kết quả ngay trên bản photocopy phiếu
đăng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định
hồ hội thảo, giới thiệu thuốc tại phòng Tài chính Sở Y tế
theo quy định.
+ Nếu hồ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sẽ hướng
dẫn cho doanh nghiệp hoặc đề nghị Phòng Quản Dược cử
chuyên viên ra để hướng dẫn khách hàng và ghi vào phiếu hướng
dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp
căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày đã hẹn, doanh nghiệp đến lấy kết quả tại
Phòng Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian nói trên.
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu đăng ký Hội thảo, Giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
- (1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành
nghề dược Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược hoặc
(2) Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thường trú của
công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép lưu hành thuốc tại Việt Nam.
- Chương trình hội thảo dự kiến
- Nội dung đăng ký: Các bài phát biểu liên quan đến chuyên môn y
tế của báo cáo viên.
- Lý lịch khoa học của báo cáo viên
- Các tờ bướm, tờ rơi thông tin quảng cáo thuốc kèm theo phiếu tiếp
nhận quảng cáo thuốc này (nếu có)
- Biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
phát hành.
Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc - Trang 2
Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc 9 10 962