Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính
Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Dược, mỹ phẩm

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thủ tục quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở
Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1:
- Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở Y tế:
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
( từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo
quy định của Nhà nước)
- Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp cho nhân viên
của Phòng Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ : kiểm
tra hồ sơ đăng ký quảng cáo
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào
và xác định ngày nhận lại kết quả ngay trên bản photocopy phiếu
đăng ký của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định
hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm tại phòng Tài chính – Sở Y tế theo quy
định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng
dẫn cho doanh nghiệp hoặc đề nghị Phòng Quản lý Dược cử
chuyên viên ra để hướng dẫn khách hàng và ghi vào phiếu hướng
dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có
căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày đã hẹn, doanh nghiệp đến lấy kết quả tại
Phòng Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian nói trên.

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

- Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Bản sao Giấy
phép thành lập văn phòng đại diện thường trú của công ty tại thành
phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép lưu hành mỹ phẩm hoặc Giấy tiếp nhận phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm hoặc Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn
chất lượng mỹ phẩm.
- Nội dung đăng ký quảng cáo : truyền hình, truyền thanh, báo chí, tờ
rơi, tờ rời phải đi kèm với các kịch bản, băng hình băng tiếng, bản
quảng cáo hoặc tập tin (files) được chứa đựng trong các thiết bị lưu
trữ thông tin.
- Danh sách đài truyền hình, truyền thanh sẽ quảng cáo. Cung cấp số
điện thoại, số fax của các đài đó.
- Các tài liệu...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm
4. Lĩnh vực thống kê Dược, mỹ phẩm
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thủ tục quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở
Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1:
- Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ – Sở Y tế:
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
( từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo
quy định của Nhà nước)
- Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp cho nhân viên
của Phòng Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Tiếp nhận hồ : kiểm
tra hồ sơ đăng ký quảng cáo
+ Nếu hồ hợp lệ (hồ đủ giấy tờ theo thủ tục được
khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sẽ nhận vào
xác định ngày nhận lại kết quả ngay trên bản photocopy phiếu
đăng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định
hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm tại phòng Tài chính – Sở Y tế theo quy
định.
+ Nếu hồ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sẽ hướng
dẫn cho doanh nghiệp hoặc đề nghị Phòng Quản lý Dược cử
chuyên viên ra để hướng dẫn khách hàng và ghi vào phiếu hướng
dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp
căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày đã hẹn, doanh nghiệp đến lấy kết quả tại
Phòng Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian nói trên.
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm
- Bản sao giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc Bản sao Giấy
phép thành lập văn phòng đại diện thường trú của công ty tại thành
phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép lưu hành m phẩm hoặc Giấy tiếp nhận phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm hoặc Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn
chất lượng mỹ phẩm.
- Nội dung đăng ký quảng cáo : truyền hình, truyền thanh, báo chí, tờ
rơi, tờ rời phải đi kèm với các kịch bản, băng hình băng tiếng, bản
quảng cáo hoặc tập tin (files) được chứa đựng trong các thiết bị lưu
trữ thông tin.
- Danh sách đài truyền hình, truyền thanh sẽ quảng cáo. Cung cấp số
điện thoại, số fax của các đài đó.
- Các tài liệu chứng minh (nếu có)
- Biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
phát hành.
Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm 9 10 784