Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký xe tạm thời

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐĂNG KÝ TẠM

Mẫu số 12
BH kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11
ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an

1. Mặt trước
100 mm

………… (2) …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

70 mm

………… (1)…………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI
Số:
Tên chủ xe:
Địa chỉ:
Nhãn hiệu:
Loại xe:
Số máy:
Số chỗ ngồi:
Được phép đi từ
Biển số:

Số loại:
Màu sơn:
Số khung:
(cả lái, phụ xe)
đến
............, ngày..... tháng .... năm...........
............ (3) ............

Có giá trị đến
hết ngày:

2. Mặt sau:

Mẫu số 12
BH kèm theo TT số 06/2009/TT-BCÁ-C11
Ngày 11/3/2009 của Bộ Công an

CHÚ Ý

Phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ

(1 ) ở Bộ ghi Bộ Công an;
ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi CA tỉnh, TP;
(2 ) ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS;
ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông;
ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.
(3) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng;
ở CA cấp huyện ghi Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, TP.
Đăng ký xe tạm thời kích thước 100x70 mm được in trên nền mầu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.

70 mm

100 mm

...
ĐĂNG KÝ TẠM Mẫu số 12
BH kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11
ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an
1. Mặt trước
100 mm
………… (1)…………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………… (2) …………
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI
Số:
Tên chủ xe:
Địa chỉ:
Nhãn hiệu: Số loại:
Loại xe: Màu sơn:
Số máy: Số khung:
Số chỗ ngồi: (cả lái, phụ xe)
Được phép đi từ đến
............, ngày..... tháng .... năm...........
Biển số: ............ (3) ............
Có giá trị đến
hết ngày:
70 mm
2. Mặt sau:
100 mm
Mẫu số 12
BH kèm theo TT số 06/2009/TT-BCÁ-C11
Ngày 11/3/2009 của Bộ Công an
CHÚ Ý
Phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ
70 mm
(1 ) ở Bộ ghi Bộ Công an;
ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi CA tỉnh, TP;
(2 ) ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS;
ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông;
ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.
(3) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng;
ở CA cấp huyện ghi Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, TP.
Đăng ký xe tạm thời kích thước 100x70 mm được in trên nền mầu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.
Đăng ký xe tạm thời - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký xe tạm thời 9 10 84