Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON

Được đăng lên bởi Thanh Tùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐIỂM
TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện: 3 tuần ( 15/09/2014 – 03/10/2014 )
CÁC LĨNH
VỰC PT

MỤC TIÊU

1- PT Thể chất - Chỉ số 5, 15, 16, 17, 18, 19 :
Đạt: 100%

- Các mục tiêu khác đạt: 95%,
chưa đạt 5% ( Hoàng Hải,
Quỳnh Anh)

2- PT Nhận
thức

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

- Trẻ biết chủ động mặc quần áo
phù hợp với thời tiết, biết giữ
gìn quần áo sạch sẽ đầu tóc gọn
gàng.Trẻ có nề nếp tự giác rửa
tay, rửa mặt, đánh răng hàng
ngày.
- Thực hiện đày đủ các nội dung,
tổ chức các hoạt động mọi lúc
mọi nơi để theo dõi trẻ.
- Các nội dung khác đău vào đã
thực hiện đầy đủ nhưng kết quả
trên một số trẻ còn chưa đạt.

- Đã tổ chức các hoạt động TD
sáng, các hoạt động TDGH, tổ
chức các trò chơi, rèn luyện kĩ
năng tự phục vụ vào các hoạt
động chiều.
- Các hoạt động đạt kết quả cao:
96%
- Hoạt động khác (HĐG,HĐNT)
đẫ tổ chức thường xuyên và đầy
đủ, một số góc ( xây dựng, nấu
ăn) kỹ năng chưa tốt.
- Cần tổ chức thêm một số hoạt
động giao lưu, các trò chơi dân
gian cho trẻ
.
- Đã tổ chức 3 hoạt động khám
phá: Bé vui đón tết trung thu, lớp
Vàng Anh của bé, một ngày hoạt
động của bé.
- Các hoạt động khác giáo viên tổ
chức đan xen lồng ghép, trẻ tham
gia tích cực, một số trẻ chưa
mạnh dạn tham gia ( Gia Hưng)

- Chỉ số 108, 109, 110
Đạt: 100%

- Các nội dung đưa vào phù hợp
với chủ đề.

- Các mục tiêu khác đạt 100%

- Các nội dung khác đã thực
hiện đầy đủ.

3- PT Ngôn
ngữ

- Chỉ số 61, 64, 65, 71: Đạt
100%
- Chỉ số 74: Đạt 91% , chưa
đạt: 9% ( Quỳnh Anh, Gia
Minh, Quốc Dũng)
- Chỉ số 75 đạt 97% chưa đạt
3% (Viết Triết, Bảo Nam)
- Các mục tiêu khác đạt 98 %

4- PT Tình cảm - Chỉ số 42, 44, 46: Đạt 100%
xã hội
- Chỉ số 50 Đạt 92% chưa đạt
8% (Quỳnh Anh, Quốc Dũng,
Hoàng Hải)
- Chỉ số 60: Đạt 98%, chưa đạt
2% ( Quốc Dũng)
5- PT Thẩm
mỹ

- Chỉ số 6, 8: Đạt 94%, chưa
đạt 6% ( Quỳnh Anh,Hoàng
Hải )
- Chỉ số 99, 100 : Đạt 100%

- Theo dõi và đánh giá trẻ trong
mọi hoạt động và đạt kết quả tốt.
- Đưa trẻ vào các nội dung tích
hợp trong chủ đề và sinh hoạt
hằng ngày.để.trẻ đạt kết quả tốt.
- Trẻ có nề nếp trong các giờ
học, trong sinh hoạt.
- Các nội dung khác đầy đủ và
đảm bảo yêu cầu.
- Đưa nội dung giáo dục vào phù
hợp với chủ đề.
- Quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi
đánh giá trẻ thực tế có kết quả
tốt.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung
trên.
- Một số trẻ chưa thực hiện tốt
với nội dung đưa vào để khảo
sát đánh giá chỉ số.
- Đã giao nhiệm vụ, giao bài tập
để trẻ đạt tốt chỉ số.
- Thực hiện các nội dung trẻ
hứng thú và đạt kết quả cao.

- Đã tổ chức các hoạt động chính:
...
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐIỂM
TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện: 3 tuần ( 15/09/2014 – 03/10/2014 )
CÁC LĨNH
VỰC PT
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1- PT Thể chất - Chỉ số 5, 15, 16, 17, 18, 19 :
Đạt: 100%
- Các mục tiêu khác đạt: 95%,
chưa đạt 5% ( Hoàng Hải,
Quỳnh Anh)
- Trẻ biết chủ động mặc quần áo
phù hợp với thời tiết, biết giữ
gìn quần áo sạch sẽ đầu tóc gọn
gàng.Trẻ có nề nếp tự giác rửa
tay, rửa mặt, đánh răng hàng
ngày.
- Thực hiện đày đủ các nội dung,
tổ chức các hoạt động mọi lúc
mọi nơi để theo dõi trẻ.
- Các nội dung khác đău vào đã
thực hiện đầy đủ nhưng kết quả
trên một số trẻ còn chưa đạt.
- Đã tổ chức các hoạt động TD
sáng, các hoạt động TDGH, tổ
chức các trò chơi, rèn luyện kĩ
năng tự phục vụ vào các hoạt
động chiều.
- Các hoạt động đạt kết quả cao:
96%
- Hoạt động khác (HĐG,HĐNT)
đẫ tổ chức thường xuyên và đầy
đủ, một số góc ( xây dựng, nấu
ăn) kỹ năng chưa tốt.
- Cần tổ chức thêm một số hoạt
động giao lưu, các trò chơi dân
gian cho trẻ .
2- PT Nhận
thức
- Chỉ số 108, 109, 110
Đạt: 100%
- Các mục tiêu khác đạt 100%
- Các nội dung đưa vào phù hợp
với chủ đề.
- Các nội dung khác đã thực
hiện đầy đủ.
- Đã tổ chức 3 hoạt động khám
phá: Bé vui đón tết trung thu, lớp
Vàng Anh của bé, một ngày hoạt
động của bé.
- Các hoạt động khác giáo viên tổ
chức đan xen lồng ghép, trẻ tham
gia tích cực, một số trẻ chưa
mạnh dạn tham gia ( Gia Hưng)
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON - Trang 2
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON - Người đăng: Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 9 10 532