Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục hồ sơ QLCL

Được đăng lên bởi vantam0k
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Công trình:

Công
trình

Hạng mục

Gói thầu

Nội dung công việc

Thứ tự
(cv)

Giờ bắt Giờ kết
đầu
thúc
(NTNB) (NTNB)

Giờ bắt
đầu
(NTCV)

Tháo dỡ toàn bộ cửa, mái prôxi măng, kết cấu gỗ
nhà bếp+WC

01PD

14:30

15:10

17:00

Nhà làm việc

Phá dỡ tường gạch, kết cấu bê tông có cốt thép,
không cốt thép

02PD

8:20

9:40

13:30

Nhà làm việc

Vận chuyển bằng thủ công+bằng ôtô tự đổ do phá
dỡ đến nơi quy định

03PD

13:30

14:00

16:30

Nhà làm việc

Đào móng nhà làm việc và bể phốt, đất cấp II

01M

7:30

8:00

9:30

Nhà làm việc

Bê tông lót móng nhà làm việc, bể phốt, đá 4x6,
mác 100, xi măng PC30

02M

10:30

11:00

15:00

Nhà làm việc

Cốt thép móng+ván khuôn móng ,tấm đan , bể
phốt

03M

7:30

8:10

10:30

Nhà làm việc

Bê tông móng, đáy bể phốt mác 200, đá 1x2, xi
măng PC30

04M

10:15

10:45

15:00

Nhà làm việc

Xây móng, bể phốt bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm,
VXM mác 50

05M

14:00

14:30

16:20

Nhà làm việc

Ván khuôn, cốt thép giằng chống thấm + bê tông
giằng mác 200, đá 1x2

06M

15:00

15:30

17:00

Nhà làm việc

Đắp trả móng nhà làm việc+bể phốt, vận chuyển
tới nơi qui định

07M

8:30

9:00

13:30

Nhà làm việc

Ván khuôn +cốt thép cột tầng 01 nhà làm việc

01T

9:00

9:30

13:30

Nhà làm việc

Bê tông cột tầng 01, đá 1x2, mác 200, xi măng
PC30

02T

14:30

15:50

17:00

Công trình Nhà làm việc

Nhà làm việc

Xây tường thẳng tầng 01 bằng gạch chỉ
6,5x10,5x22cm, VXM mác 50

03T

9:30

10:00

13:25

Nhà làm việc

Ván khuôn + cốt thép dầm sàn,cầu thang tầng 01

04T

9:00

9:20

14:00

Nhà làm việc

Bê tông dầm sàn, cầu thang tầng 01, đá 1x2, mác
200,xi măng PC 30

05T

13:45

14:50

17:00

Nhà làm việc

Ván khuôn + cốt thép cột tầng 02

06T

9:00

9:30

15:25

Nhà làm việc

Bê tông cột tầng 02, đá 1x2, mác 200, xi măng
PC30

07T

9:00

10:00

14:50

Nhà làm việc

Ván khuôn + bê tông cốt thép lanh tô tầng 01+tầng
02, bê tông mác 200, đá 1x2

08T

9:30

10:00

14:50

Nhà làm việc

Xây tường thẳng tầng 02 bằng gạch chỉ
6,5x10,5x22cm, VXM mác 50

09T

14:00

14:25

17:00

Nhà làm việc

Ván khuôn + cốt thép dầm sàn tầng 02

10T

13:00

13:30

16:50

Nhà làm việc

Bê tông dầm sàn tầng 02, đá 1x2, mác 200,XM PC
30

11T

15:30

16:00

17:00

Nhà làm việc

Xây tường bo mái gạch chỉ, VXM mác 50

12T

14:40

16:00

17:00

Nhà làm việc

Lắp dựng xà gồ thép U80 đã sơn chống gỉ 03 nước
trên mái

01HT

14:00

14:30

16:30

Nhà làm việc

Lắp đặt các loại dây dẫn điên, hộp nối phân dây,
đế âm tường+tủ điện toàn nhà

02HT

9:00

9:30

14...
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Công trình:
Hạng mục Gói thầu Nội dung công việc
Công trình
Nhà làm việc 01PD 14:30 15:10 17:00
Nhà làm việc 02PD 8:20 9:40 13:30
Nhà làm việc 03PD 13:30 14:00 16:30
Nhà làm việc Đào móng nhà làm việc và bể phốt, đất cấp II 01M 7:30 8:00 9:30
Nhà làm việc 02M 10:30 11:00 15:00
Nhà làm việc 03M 7:30 8:10 10:30
Nhà làm việc 04M 10:15 10:45 15:00
Nhà làm việc 05M 14:00 14:30 16:20
Nhà làm việc 06M 15:00 15:30 17:00
Nhà làm việc 07M 8:30 9:00 13:30
Nhà làm việc Ván khuôn +cốt thép cột tầng 01 nhà làm việc 01T 9:00 9:30 13:30
Nhà làm việc 02T 14:30 15:50 17:00
Công
trình
Thứ tự
(cv)
Giờ bắt
đầu
(NTNB)
Giờ kết
thúc
(NTNB)
Giờ bắt
đầu
(NTCV)
Tháo dỡ toàn bộ cửa, mái prôxi măng, kết cấu gỗ
nhà bếp+WC
Phá dỡ tường gạch, kết cấu bê tông có cốt thép,
không cốt thép
Vận chuyển bằng thủ công+bằng ôtô tự đổ do phá
dỡ đến nơi quy định
Bê tông lót móng nhà làm việc, bể phốt, đá 4x6,
mác 100, xi măng PC30
Cốt thép móng+ván khuôn móng ,tấm đan , bể
phốt
Bê tông móng, đáy bể phốt mác 200, đá 1x2, xi
măng PC30
Xây móng, bể phốt bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm,
VXM mác 50
Ván khuôn, cốt thép giằng chống thấm + bê tông
giằng mác 200, đá 1x2
Đắp trả móng nhà làm việc+bể phốt, vận chuyển
tới nơi qui định
Bê tông cột tầng 01, đá 1x2, mác 200, xi măng
PC30
Danh mục hồ sơ QLCL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục hồ sơ QLCL - Người đăng: vantam0k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Danh mục hồ sơ QLCL 9 10 556