Ktl-icon-tai-lieu

Danh Sách 175 ủy viên chính thức

Được đăng lên bởi Đồng Khắc Việt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
(Khoá XI)
*

ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
_____________________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

DANH SÁCH
UỶ VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI

1.

Hoàng Tuấn Anh

UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2.

Lê Hồng Anh

UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

3.

Lê Thị Thu Ba

UVTWĐ, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư
pháp của Quốc hội

4.

Hà Ban

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum

5.

Bùi Quang Bền

Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

6.

Dương Thanh Bình

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau

7.

Nguyễn Hoà Bình

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

8.

Nguyễn Thái Bình

UVTWĐ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ

9.

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

10.

Nguyễn Văn Bình

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11.

Phan Thanh Bình

UVTWDK, Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh

12.

Trương Hoà Bình

UVTWĐ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

13.

Lương Ngọc Bính

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

14.

Huỳnh Minh Chắc

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

15.

Lê Chiêm

Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng

16.

Đỗ Văn Chiến

UVTWDK, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

17.

Hà Ngọc Chiến

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

18.

Võ Minh Chiến

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

19.

Mai Văn Chính

UVTWDK, Bí thư Tỉnh uỷ Long An

20.

Phạm Minh Chính

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

21.

Phạm Thị Hải Chuyền

UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

22.

Nguyễn Thành Cung

UVTWĐ, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội
nhân dân Việt Nam

23.

Đinh Văn Cương

UVTWĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

24.

Hà Hùng Cường

UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

NS1.

NS1.

2

25.

Lương Cường

Trung tướng, Chính uỷ Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng

26.

Nguyễn Quốc Cường

UVTWĐ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

27.

Nguyễn Xuân Cường

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn

28.

Nguyễn Thị Doan

UVTWĐ, Phó Chủ tịch nước

29.

Ngô Văn Dụ

BTTWĐ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

30.

Đào Ngọc Dung

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

31.

Đinh Tiến Dũng

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

32.

Mai Tiến Dũng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

33.

Nguyễn Chí Dũng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

34.

Nguyễn Tấn Dũng

UVBCT, Thủ tướng Chính phủ

35.

Phan Xuân Dũng

UVTWDK, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

36.

Trần Trí ...
BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
(Khoá XI)
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_____________________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011
DANH SÁCH
UỶ VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KH XI
1. Hoàng Tuấn Anh UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2. Lê Hồng Anh UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
3. Lê Thị Thu Ba UVTWĐ, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư
pháp của Quốc hội
4. Hà Ban Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum
5. Bùi Quang Bền Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang
6. Dương Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
7. Nguyễn Hoà Bình Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
8. Nguyễn Thái Bình UVTWĐ, Th tng B Ni v, Trưng Ban Tôn giáo Chính ph
9. Nguyễn Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
10. Nguyễn Văn Bình Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11. Phan Thanh Bình UVTWDK, Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh
12. Trương Hoà Bình UVTWĐ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
13. Lương Ngọc Bính Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
14. Huỳnh Minh Chắc Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
15. Lê Chiêm Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng
16. Đỗ Văn Chiến UVTWDK, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
17. Hà Ngọc Chiến Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
18. Võ Minh Chiến UVTWĐ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
19. Mai Văn Chính UVTWDK, Bí thư Tỉnh uỷ Long An
20. Phạm Minh Chính Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
21. Phạm Thị Hải Chuyền UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Thưng trực U ban Kiểm tra Trung ương
22. Nguyễn Thành Cung UVTWĐ, Trung ớng, Phó Ch nhiệm Tng cc Chính tr Quân đi
nhân n Vit Nam
23. Đinh Văn Cương UVTWĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc
24. Hà Hùng Cường UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
NS1.
Danh Sách 175 ủy viên chính thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh Sách 175 ủy viên chính thức - Người đăng: Đồng Khắc Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Danh Sách 175 ủy viên chính thức 9 10 871