Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 11/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
LƯU TRỮ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số:.............................................................
Mở sổ: ngày.............tháng.........năm...................
Khoá sổ: ngày...........tháng......... năm..................

STT

Ngày lập
LLTP

Quốc tịch
Họ và tên

Mã số LLTP

Công dân
Việt Nam

Người
nước ngoài

Giới tính
Không có
thông tin

Nam

Nữ

Không có
thông tin

Người lập hồ
Ghi chú
sơ LLTP

Trang….

...
Mẫu số 11/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
SỔ
LƯU TRỮ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Quyển số:.............................................................
Mở sổ: ngày.............tháng.........năm...................
Khoá sổ: ngày...........tháng......... năm..................
Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm - Trang 2
Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm 9 10 321