Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách chọn lĩnh vực

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Duy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh sách thi chứng chỉ PLC
STT

Kíp 1

Kíp 2

Kíp 3

1

Lê Khánh Thành

Vũ Trọng Đại

Phạm Hoàng Tùng

2

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Trang

Ngô Thị Anh Thơ

3

Dương Quang Huy Lưu Thị Hà

Nguyễn Hữu Cường

4

Phạm Văn Toản

Trần Việt Lâm

5

Đào Thị Thúy Linh Phạm Ngọc Duy

6

Vũ Tiến Đạt

7

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Hằng

Dương Thị Phương Nguyễn Quang Thái
Nguyễn Văn Tuyền Ngô Hoàng Việt

8
9
10
11
12
13

CN cơ điện tử K57

Ghi chú

...
Danh sách thi chứng chỉ PLC
STT
Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Ghi chú
1 Lê Khánh Thành Vũ Trọng Đại Phạm Hoàng Tùng
2 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Trang Ngô Thị Anh Thơ
3 Dương Quang Huy Lưu Thị Hà Nguyễn Hữu Cường
4 Phạm Văn Toản Nguyễn Thị Thu Trần Việt Lâm
5 Đào Thị Thúy Linh Phạm Ngọc Duy Nguyễn Thị Hằng
6 Vũ Tiến Đạt Dương Thị Phương Nguyễn Quang Thái
7 Nguyễn Văn Tuyền Ngô Hoàng Việt
8
9
10
11
12
13
CN cơ điện tử K57
Danh sách chọn lĩnh vực - Người đăng: Phạm Ngọc Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách chọn lĩnh vực 9 10 780