Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH GIÁM ĐỐC TP.HCM

Được đăng lên bởi nganbusiness-vn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6860 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Danh sach gdoc tphcm 300 VIP
đăng 00:11 05-09-2012 bởi Bình Dương Tokyu

[ đã cập nhật 04:56 06-04-2013 ]

STT TÊN DOANH NGHIỆP GIỚI
TÍNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN CVỤ ĐTDĐ
1 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY ÔNG LÊ HÀNH TRƯỞNG KHOA PT THẨM MỸ-TẠO HÌNH
0913 909 426
2 CTY TNHH VIỆT TRƯỜNG SƠN BÀ NGUYỄN THỊ HẠNH GĐ 0905 800 100
3 CTY CP TV- QL BẤT ĐỘNG SẢN KHAI THÀNH CITIPLUS ÔNG VŨ QUANG HIỂN
GĐ 0908 184 822
4 CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÂN PHẠM NGUYÊN BÀ TRẦN ÁNH HOA
GĐ 0903700531
5 DNTN TM THIÊN KIM ÔNG NGUYỄN THIỆN HÒA CHỦ DN 0903 831 711
6 CTY TNHH TM THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG ÔNG ĐOÀN DANH HỒNG GĐ 0903 839 911
7 CTY TNHH TM HIẾU HẠNH BÀ TRẦN THỊ NGỌC HUỆ GĐ 0903 327 003
8 CTY TNHH TM - DV VIỆT NGUYÊN PHONG ÔNG NGUYỄN VŨ MẠNH HÙNG GĐ
0903 706 093
9 CTY TNHH SX - TM TÍN HIỆU ÔNG TRẦN PHƯỚC HÙNG GĐ 0913 950 507
10 NHA KHOA NÉT DUYÊN ÔNG VÕ DUY HUY GĐ 0903 390 070
11 CTY DU LỊCH HOÀN MỸ ÔNG NGUYỄN THẾ KHẢI GĐ 0916 336 336
12 CTY TNHH ĐỊA ỐC ĐẤT LÀNH BÀ LÊ THỊ THÚY KHANG GĐ 0913 994 455
13 CTY TNHH TV DV HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC ÔNG QUÁCH
TUẤN KHANH GĐĐH 0903 619 522
14 CTY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM ÔNG HÀ QUỐC KHÁNH
TGĐ 0913 202 767
15 CTY CP TM - DU LỊCH SAO NAM ÔNG NGUYỄN TRẦN KHOA GĐ 0918 670 979
16 HTX VẬN TẢI VIỆT ĐỨC ÔNG LÊ VĂN KHƯƠNG CHỦ NHIỆM 0903 925 666
17 CTY TNHH TÔ SA TRUNG TÍN ÔNG LÊ NGỌC LÂM TGĐ 0983 667 167
18 CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG KHANH BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG
LAN GĐ 0903883448
19 CTY TNHH NGOẠN THẠCH BÀ TRẦN THỊ ÁI LAN GĐĐH 0902759998
20 CTY TNHH LÂM VIỆT ÔNG NGUYỄN LIÊM GĐ 0913 807 311
21 CTY CP BẢO HIỂM AAA BÀ ĐỖ THỊ KIM LIÊN TGĐ 0913 127 166
22 CTY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU HỒNG BÀ THẠCH VŨ THÙY LINH GĐ 0903
815 048
23 CTY TNHH TM - DV ĐẤT MỚI ÔNG LƯU QUANG LỘC TGĐ 0903.901.714
24 CTY TNHH TM - DV LỘC LÊ HẢI ÔNG TRẦN LỘC CT HĐQT - TGĐ 0903 701 779
25 CTY TNHH XD - TM - DV THIÊN LỘC BÀ PHAN TUYẾT MAI GĐ 0902 903 678
26 CTY TNHH ART GALLERY BÀ CHU THỊ KIM MINH GĐ 0903 106 901
27 CTY TNHH MINH LONG I ÔNG LÝ NGỌC MINH TGĐ TK 0909111775
28 CTY CƠ KHÍ NHỰA BÌNH ĐÔNG HƯNG ÔNG NGUYỄN MINH GĐ 0903902952
29 CTY TNHH THẾ GIỚI SỐ ÔNG NGUYỄN HỒNG MINH GĐ 0908 977 370
30 CTY TNHH TÍN NGUYỄN ÔNG NGUYỄN NGỌC MINH GĐ 0903 313 535

0955 313 535
31 CTY CP QC TRƯỜNG SINH - TÀU DU LỊCH NĂM SAO ÔNG NGUYỄN PHAN NAM
PGĐ ĐN 0909 713 715
32 CTY TNHH TM ĐẠI LỢI ÔNG NGUYỄN ĐỨC NGHĨA GĐ 0903801050
33 CTY CP QC TRƯỜNG SINH - TÀU DU LỊCH NĂM SAO ÔNG TRẦN TRỌNG
NGHIÊM PGĐ 0917451144
34 CTY CP HỮU LIÊN - Á CHÂU ÔNG TRẦN TUẤN NGHIỆP TGĐ 0913 913 389
35 CTY CP KH...
Danh sach gdoc tphcm 300 VIP
đăng 00:11 05-09-2012 bởi Bình Dương Tokyu [ đã cập nhật 04:56 06-04-2013 ]
STT TÊN DOANH NGHIỆP GIỚI
TÍNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN CVỤ ĐTDĐ
1 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY ÔNG LÊ HÀNH TRƯỞNG KHOA PT THẨM MỸ-TẠO HÌNH
0913 909 426
2 CTY TNHH VIỆT TRƯỜNG SƠN BÀ NGUYỄN THỊ HẠNH GĐ 0905 800 100
3 CTY CP TV- QL BẤT ĐỘNG SẢN KHAI THÀNH CITIPLUS ÔNG VŨ QUANG HIỂN
GĐ 0908 184 822
4 CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÂN PHẠM NGUYÊN BÀ TRẦN ÁNH HOA
GĐ 0903700531
5 DNTN TM THIÊN KIM ÔNG NGUYỄN THIỆN HÒA CHỦ DN 0903 831 711
6 CTY TNHH TM THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG ÔNG ĐOÀN DANH HỒNG GĐ 0903 839 911
7 CTY TNHH TM HIẾU HẠNH BÀ TRẦN THỊ NGỌC HUỆ GĐ 0903 327 003
8 CTY TNHH TM - DV VIỆT NGUYÊN PHONG ÔNG NGUYỄN VŨ MẠNH HÙNG GĐ
0903 706 093
9 CTY TNHH SX - TM TÍN HIỆU ÔNG TRẦN PHƯỚC HÙNG GĐ 0913 950 507
10 NHA KHOA NÉT DUYÊN ÔNG VÕ DUY HUY GĐ 0903 390 070
11 CTY DU LỊCH HOÀN MỸ ÔNG NGUYỄN THẾ KHẢI GĐ 0916 336 336
12 CTY TNHH ĐỊA ỐC ĐẤT LÀNH BÀ LÊ THỊ THÚY KHANG GĐ 0913 994 455
13 CTY TNHH TV DV HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC ÔNG QUÁCH
TUẤN KHANH GĐĐH 0903 619 522
14 CTY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM ÔNG HÀ QUỐC KHÁNH
TGĐ 0913 202 767
15 CTY CP TM - DU LỊCH SAO NAM ÔNG NGUYỄN TRẦN KHOA GĐ 0918 670 979
16 HTX VẬN TẢI VIỆT ĐỨC ÔNG LÊ VĂN KHƯƠNG CHỦ NHIỆM 0903 925 666
17 CTY TNHH TÔ SA TRUNG TÍN ÔNG LÊ NGỌC LÂM TGĐ 0983 667 167
18 CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG KHANH BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG
LAN GĐ 0903883448
19 CTY TNHH NGOẠN THẠCH BÀ TRẦN THỊ ÁI LAN GĐĐH 0902759998
20 CTY TNHH LÂM VIỆT ÔNG NGUYỄN LIÊM GĐ 0913 807 311
21 CTY CP BẢO HIỂM AAA BÀ ĐỖ THỊ KIM LIÊN TGĐ 0913 127 166
22 CTY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU HỒNG BÀ THẠCH VŨ THÙY LINH GĐ 0903
815 048
23 CTY TNHH TM - DV ĐẤT MỚI ÔNG LƯU QUANG LỘC TGĐ 0903.901.714
24 CTY TNHH TM - DV LỘC LÊ HẢI ÔNG TRẦN LỘC CT HĐQT - TGĐ 0903 701 779
25 CTY TNHH XD - TM - DV THIÊN LỘC BÀ PHAN TUYẾT MAI GĐ 0902 903 678
26 CTY TNHH ART GALLERY BÀ CHU THỊ KIM MINH GĐ 0903 106 901
27 CTY TNHH MINH LONG I ÔNG LÝ NGỌC MINH TGĐ TK 0909111775
28 CTY CƠ KHÍ NHỰA BÌNH ĐÔNG HƯNG ÔNG NGUYỄN MINH GĐ 0903902952
29 CTY TNHH THẾ GIỚI SỐ ÔNG NGUYỄN HỒNG MINH GĐ 0908 977 370
30 CTY TNHH TÍN NGUYỄN ÔNG NGUYỄN NGỌC MINH GĐ 0903 313 535
DANH SÁCH GIÁM ĐỐC TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH GIÁM ĐỐC TP.HCM - Người đăng: nganbusiness-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
DANH SÁCH GIÁM ĐỐC TP.HCM 9 10 14