Ktl-icon-tai-lieu

danh sách hiến máu tình nguyện

Được đăng lên bởi tranquoctuan059@gmail.com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CƠ QUAN

An Lĩnh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

DANH SÁCH
Thanh niên hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2012
STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
01 Lương Thị Diện
Kế toán ngân sách 0979133722
02 Nguyễn Hoài Sáng Văn hóa thông tin 01679636870

Ghi chú

TM. BCH CHI ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Trần Quốc Tuấn

...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CƠ QUAN An Lĩnh, ngày 26 tháng 11 năm 2012
DANH SÁCH
Thanh niên hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2012
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú
01 Lương Thị Diện Kế toán ngân sách 0979133722
02 Nguyễn Hoài Sáng Văn hóa thông tin 01679636870
TM. BCH CHI ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
Trần Quốc Tuấn
danh sách hiến máu tình nguyện - Người đăng: tranquoctuan059@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
danh sách hiến máu tình nguyện 9 10 190