Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌC

Được đăng lên bởi Otaku Lạc Hồng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CƠ ĐIỆN

DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌ

Chú ý: Sinh viên học lại đăng ký đúng môn học và số tiết mà sinh viên còn nợ. Mọi sai sót trong việc đăng ký môn học Kho

Mã môn

LỚP

3053
11005
14111
14107
14109
14202
3258
3085
3069
3053
11005
14111
14107
14109
14202
3258
3085
3069
3053
11005
14111
14107
14109
14202
3258
3085
3069
3053
11006
3111
14111
14113
3144
3165
3069

11CD111
11CD111
11CD111
11CD111
11CD111
11CD111
11CD111
11CD111
11CD111
11CD112
11CD112
11CD112
11CD112
11CD112
11CD112
11CD112
11CD112
11CD112
11CD113
11CD113
11CD113
11CD113
11CD113
11CD113
11CD113
11CD113
11CD113
11DC111
11DC111
11DC111
11DC111
11DC111
11DC111
11DC111
11DC111

2196
2033
14204

11DD111
11DD111
11DD111

11005

11DD111

14111
2036
2017
14110
2033
14204

11DD111
11DD111
11DD111
11DD111
11DV111
11DV111

11007

11DV111

14111
2036
2017
2148
2018
3207
3249
14108
3232
14202
11046
3062
3057

11DV111
11DV111
11DV111
11DV111
11DV111
12CD111
12CD111
12CD111
12CD111
12CD111
12CD111
12CD111
12CD111

180324
180227
180225

12CD811
12CD811

180222
180230
180208
180228

12CD811
12CD811
12CD811
12CD811
12CD811

14104
3197
14106
14202
11046
3062
3063
3057
2196
2016
2012
2031
11046

12DC111
12DC111
12DC111
12DC111
12DC111
12DC111
12DC111
12DC111
12DV111
12DV111
12DV111
12DV111
12DV111

14203
2144
14106
2012
2031
2214
11046
2358
14203
333003
330003
11048
333002
331003
330005
11012
11043

12DV111
12DV111
12TD111
12TD111
12TD111
12TD111
12TD111
12TD111
12TD111
13CD111,2
13CD111,2
13CD111,2
13CD111,2
13CD111,2
13CD111,2
13CD111,2
13CD111,2

11005
3083
3039
3255
3079

13CD401
13CD401
13CD401
13CD401
13CD401

334006
334021
11048
330007
330004
330006
330008
11012
11043

13DC111
13DC111
13DC111
13DC111
13DC111
13DC111
13DC111
13DC111
13DC111

11005
3083
3039
3141
3084
3084
3079
3195

13DC401
13DC401
13DC401
13DC401
13DC401
13DC401
13DC401
13DC401

336035
11048
330004

13DV111
13DV111
13DV111
13DV111
13DV111

332081

336034

330005
11012
11043
331002
11048
330007
330004
335007
330022

330005
11012
11043
334006
331005
11051
11043
3084

11006
334041

13DV111
13DV111
13DV111
13TD111
13TD111
13TD111
13TD111
13TD111
13TD111
13TD111
13TD111
13TD111
14DC401
14DC401
14DC401
14DC401
14DC401
14DC401
14DC401

ẠC HỒNG

DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌC 2014 - 2015

ại đăng ký đúng môn học và số tiết mà sinh viên còn nợ. Mọi sai sót trong việc đăng ký môn học Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trườn

MÔN
Đồ án Robot
Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản VN
Kỹ thuật lập trình PLC
Máy CNC
Robot...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CƠ ĐIỆN
DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌC 2014 - 2015
Mã môn LỚP
3053 11CD111
11005 11CD111
14111 11CD111
14107 11CD111
14109
11CD111
14202 11CD111
3258 11CD111
3085 11CD111
3069 11CD111
3053 11CD112
11005 11CD112
14111 11CD112
14107 11CD112
14109
11CD112
14202 11CD112
3258 11CD112
3085 11CD112
3069 11CD112
3053 11CD113
11005 11CD113
14111 11CD113
14107 11CD113
14109
11CD113
14202 11CD113
3258 11CD113
3085 11CD113
3069 11CD113
3053 11DC111
11006 11DC111
3111 11DC111
14111 11DC111
14113 11DC111
3144 11DC111
3165 11DC111
3069 11DC111
Chú ý: Sinh viên học lại đăng ký đúng môn học và số tiết mà sinh viên còn nợ. Mọi sai sót trong việc đăng ký môn học Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌC - Người đăng: Otaku Lạc Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
DANH SÁCH MÔN HỌC HKI NĂM HỌC 9 10 496