Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NHÓM II THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi phanngocgiau633
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

DANH SÁCH NHÓM II
THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN

ĐỀ TÀI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PHAN THỊ HỒNG CẨM
HUỲNH THỊ TRÚC THANH
THÁI THỊ KIM YẾN
PHAN NGỌC GIÀU
NGUYỄN THỊ THANH TÂM
NGUYỄN THỊ KIM THUỶ
PHAN NGỌC SANG
LÂM THANH TÂN
PHẠM THỊ THUỶ TIÊN

Kế toán hàng tồn kho tại công ty
Kế toán hàng tồn kho tại công ty
Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty
Kế toán doanh thu,chi phí và XĐKQKD tại công ty
Kế toán doanh thu,chi phí và XĐKQKD tại công ty
Kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty
Kế toán doanh thu,chi phí và XĐKQKD tại công ty
Kế toán công nợ tại công ty
Kế toán công nợ tại công ty

P

o tại công ty
o tại công ty
phải thu tại công ty
XĐKQKD tại công ty
XĐKQKD tại công ty
hoản trích theo lương tại công ty
XĐKQKD tại công ty
ại công ty
ại công ty

STT

DANH SÁCH NHÓM III
THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN

ĐỀ TÀI

1 ĐINH THANH NHÂN
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty
2 HÀ THỊ THU CÚC
Kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty
3 PHAN THỊ KIM HẰNG
Kế toán báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
4 PHẠM THỊ HƯƠNG
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty
5 TRẦN THỊ KIM LIÊN
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty
6 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Kế toán báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
7 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
Kế toán tính giá thành tại công ty
8 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ
Kế toán tính giá thành tại công ty
9 LÊ QUỐC VĂN
Kế toán doanh thu,chi phí và XDKQKD tại công ty
10 TRƯƠNG VĂN SANG
Kế toán tính giá thành tại công ty

cụ dụng cụ tại công ty
oản trích theo lương tại công ty
động kinh doanh
cụ dụng cụ tại công ty
cụ dụng cụ tại công ty
động kinh doanh

tại công ty
tại công ty

DKQKD tại công ty

tại công ty

...
STT
HỌ VÀ TÊN
ĐỀ TÀI
1 PHAN THỊ HỒNG CẨM
Kế toán hàng tồn kho tại công ty
2 HUỲNH THỊ TRÚC THANH
Kế toán hàng tồn kho tại công ty
3 THÁI THỊ KIM YẾN
Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty
4 PHAN NGỌC GIÀU
Kế toán doanh thu,chi phí và XĐKQKD tại công ty
5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Kế toán doanh thu,chi phí và XĐKQKD tại công ty
6 NGUYỄN THỊ KIM THUỶ
Kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty
7 PHAN NGỌC SANG
Kế toán doanh thu,chi phí và XĐKQKD tại công ty
8 LÂM THANH TÂN
Kế toán công nợ tại công ty
9 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN
Kế toán công nợ tại công ty
DANH SÁCH NHÓM II
THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
DANH SÁCH NHÓM II THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Trang 2
DANH SÁCH NHÓM II THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Người đăng: phanngocgiau633
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
DANH SÁCH NHÓM II THỰC TẬP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 9 10 169