Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

ĐỀ ÁN CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
1. Các chuyên mục và các tính năng dự kiến đem đến cho người dùng của mạng xã hội
trực tuyến trên website 
là một website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến thuần Việt được thể hiện cụ thể qua
một giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng và truy cập với tốc độ nhanh, giao diện đồ họa đảm
bảo tính tiện dụng, mỹ thuật, bố cục đơn giản, màu sắc ấn tượng. Về ngôn ngữ, sử dụng tiếng
Việt trong sáng, cho phép người dùng có thể phát huy được sự sáng tạo và thể hiện cá tính của
mình.  được xây dựng hoàn toàn mới với ứng dụng giao diện
chuẩn web standard 2.0 với các chức năng chính như Trang chủ, Hồ sơ, Vào thi, Bài giảng,
Diễn đàn, Từ điển, Học Offline, Cơ hội làm giàu.
Các chuyên mục chính dự kiến của 
a.Trang chủ: là kiến trúc tổng thể của website, giới thiệu các nội dung tiêu biểu bao gồm:
Thông tin cá nhân, hoạt động tiêu biểu của cộng đồng thành viên, các thông tin học tập
nổi bật, các bài giảng mới, các thông báo cộng đồng mới nhất, học viên tiêu biểu, danh
mục các môn học được yêu thích.
b. Thành lập doanh nghiệp:.
c. Thay đổi đăng ký kinh doanh:
d. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:
e. Thành lập chi nhánh – văn phòng đại diện:
f. Xin giấy phép con:
g. Thuế - kế toán – bảo hiểm xã hội:
h. Cẩm nang doanh nghiệp: 
2. Các tính năng  đem đến cho người dùng như sau:
•

Các ứng dụng học tập trực tuyến một cách trực quan nhất.

•

Tham gia học tập, làm bài tập và thi thử trực tuyến.

• Trao đổi, chia sẻ thông tin với các thành viên khác về kinh nghiệm học tập cũng như
các lĩnh vực khác.
− Nguồn tin:
•

Các bài giảng kiến thức ngoại ngữ, kiến thức văn hóa do các giáo viên, giảng viên,
giáo sư, tiến sỹ là Cộng tác viên của  trực tiếp biên soạn
và giới thiệu.

•

Các thông tin khác do các thành viên trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm học
tập với nhau thông qua chuyên mục Diễn đàn.

1

− Loại hình dịch vụ: Dịch vụ tạo blog, Tạo nhóm học tập, Diễn đàn, Trò chuyện trực
tuyến
3. Việc thực hiện nghiêm túc Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã
hội trực tuyến quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 97 trong hoạt động cung cấp
thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân như sau:
Doanh nghiệp đã xây dựng và công khai Quy chế cung cấp, tra...
CÔNG TY ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…
ĐỀ ÁN CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
1. Các chuyên mục các tính năng dự kiến đem đến cho người dùng của mạng hội
trực tuyến trên website www.dangkykinhdoanh.info
một website cung cấp dịch vụ mạng hội trực tuyến thuần Việt được thể hiện cụ thể qua
một giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng và truy cập với tốc độ nhanh, giao diện đồ họa đảm
bảo tính tiện dụng, mỹ thuật, bố cục đơn giản, màu sắc ấn tượng. Về ngôn ngữ, sử dụng tiếng
Việt trong sáng, cho phép người dùng có thể phát huy được sự sáng tạo và thể hiện cá tính của
mình. www.dangkykinhdoanh.info được xây dựng hoàn toàn mới với ứng dụng giao diện
chuẩn web standard 2.0 với các chức năng chính như Trang chủ, Hồ sơ, Vào thi, Bài giảng,
Diễn đàn, Từ điển, Học Offline, Cơ hội làm giàu.
Các chuyên mục chính dự kiến của www.dangkykinhdoanh.info
a.Trang chủ: là kiến trúc tổng thể của website, giới thiệu các nội dung tiêu biểu bao gồm:
Thông tin nhân, hoạt động tiêu biểu của cộng đồng thành viên, các thông tin học tập
nổi bật, các bài giảng mới, các thông báo cộng đồng mới nhất, học viên tiêu biểu, danh
mục các môn học được yêu thích.
b. Thành lập doanh nghiệp:.
c. Thay đổi đăng ký kinh doanh:
d. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:
e. Thành lập chi nhánh – văn phòng đại diện:
f. Xin giấy phép con:
g. Thuế - kế toán – bảo hiểm xã hội:
h. Cẩm nang doanh nghiệp: www.dangkykinhdoanh.info
2. Các tính năng www.dangkykinhdoanh.info đem đến cho người dùng như sau :
Các ứng dụng học tập trực tuyến một cách trực quan nhất.
Tham gia học tập, làm bài tập và thi thử trực tuyến.
Trao đổi, chia sẻ thông tin với các thành viên khác về kinh nghiệm học tập cũng n
các lĩnh vực khác.
Nguồn tin:
Các bài giảng kiến thức ngoại ngữ, kiến thức văn a do c giáo viên, giảng viên,
giáo sư, tiến sỹ Cộng tác viên của www.dangkykinhdoanh.info trực tiếp biên soạn
và giới thiệu.
Các thông tin khác do các thành viên trao đổi, chia s thông tin kinh nghiệm học
tập với nhau thông qua chuyên mục Diễn đàn.
1
ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN - Trang 2
ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN 9 10 482