Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG

Được đăng lên bởi Ánh Sao Đêm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
~ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 8 HKII ~
Câu 1: Nêu đặc điểm tiến hóa ở đại não của người so với đại não ở động vật?
Đáp án:
 Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các khe và rãnh làm tăng diện tích bề
mặt vỏ não lên tới 2300-2500cm2.
 Vỏ não có lớp chất xám dày 2-3 mm chứa số lượng nơron lớn.
 Khối lượng đại não người lớn .
 Đại não người xuất hiện vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.

Câu 2: So sánh tính chất PXCĐK & PXKĐK?
Đáp án: - T/c PXCĐK là: + Bền vững.
+ Số lượng hạn chế.
- T/c PXKĐK là: + Được hình thành trong đời sống qua học tập, rèn luyện.
+ Không di truyền, mang t/c cá thể.
+ Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ đại não.

Câu 3: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây fa?
Đáp án: Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại nối với tủy sống qua
rễ trước và rễ sau nên gọi là dây fa.

Câu 4: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau căn bản của tuyến nội tiết và ngoại tiết?
Đáp án: - Giống nhau ở chỗ các TB tuyến để tạo ra các sản phẩm tiết.
- Khác nhau:
Tuyến ngoại tiết
Tuyến nội tiết
- Gồm các tế bào tuyến và ống dẫn
- Gồm các tế bào tuyến và mạch
Cấu tạo
máu
Đường đi
- Chất tiết theo ống dẫn đến cơ quan - Chất tiết ngấm thẳng váo máu
của sản
tác động
tới cơ quan đích
phẩm tiết
- Tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi,
- Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến
Cho ví dụ
tuyến nhờn…
trên thận…
- Kích thước lớn hơn.
- Kích thước nhỏ hơn.
- Có ống dẫn
- Không có ống dẫn,
- Lượng chất tiết ra nhiều, không có - Lượng chất tiết ra ít, hoạt tính
hoạt tính mạnh.
mạnh.

Câu 5: Nêu cấu tạo và chức năng của da?
Đáp án: *Cấu tạo: Da gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì:(tầng sừng, tầng TB sống)
+ Ngoài cùng là tầng sừng gồm các TB chết hóa sừng.
+ Dưới là tầng TB sống: gồm các TB sống có khả năng phân chia.
-

Lớp bì:( sợi mô liên kết, các cơ quan): có cấu tạo từ các sợi mô liên kết bện chặt trong
đó có các thụ quan.
- Lớp mỡ dưới da: gồm các TB mỡ.
* Chức năng: + Bảo vệ cơ thể.
+ Tiếp nhận kích thích xúc giác.

+ Bài tiết và điều hòa thân nhiệt.

Câu 6: Như thế nào là sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết?
Đáp án: Cần có các thói quen sống khoa học để bảo vệ bài tiết nước tiểu sau:
 Nên uống nước nhiều để đi tiểu dễ dàng và giúp làm lỏng các chất cặn bã.
 Không ăn quá nhiều prôtêin , quá mặn , quá chua , quá nhiều chất tạo sỏi vì chúng tạo ra axit
gây sỏi thận.
 Khi muốn đi tiêu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu vì như thế cũng sẽ làm tích tụ axit gây
sỏi thận.
 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu thường xuyên để hệ bài tiết đước thông thoán...
~ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 8 HKII ~
Câu 1: Nêu đặc điểm tiến hóa ở đại não của người so với đại não ở động vật?
Đáp án:
Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các khe và rãnh làm tăng diện tích bề
mặt vỏ não lên tới 2300-2500cm2.
Vỏ não có lớp chất xám dày 2-3 mm chứa số lượng nơron lớn.
Khối lượng đại não người lớn .
Đại não người xuất hiện vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.
Câu 2: So sánh tính chất PXCĐK & PXKĐK?
Đáp án: - T/c PXCĐK là: + Bền vững.
+ Số lượng hạn chế.
- T/c PXKĐK là: + Được hình thành trong đời sống qua học tập, rèn luyện.
+ Không di truyền, mang t/c cá thể.
+ Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ đại não.
Câu 3: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây fa?
Đáp án: Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại nối với tủy sống qua
rễ trước và rễ sau nên gọi là dây fa.
Câu 4: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau căn bản của tuyến nội tiết và ngoại tiết?
Đáp án: - Giống nhau ở chỗ các TB tuyến để tạo ra các sản phẩm tiết.
- Khác nhau:
Tuyến ngoại tiết Tuyến nội tiết
Cấu tạo
- Gồm các tế bào tuyến và ống dẫn - Gồm các tế bào tuyến và mạch
máu
Đường đi
của sản
phẩm tiết
- Chất tiết theo ống dẫn đến cơ quan
tác động
- Chất tiết ngấm thẳng váo máu
tới cơ quan đích
Cho ví dụ
- Tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi,
tuyến nhờn…
- Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến
trên thận…
- Kích thước lớn hơn.
- Có ống dẫn
- Lượng chất tiết ra nhiều, không có
hoạt tính mạnh.
- Kích thước nhỏ hơn.
- Không có ống dẫn,
- Lượng chất tiết ra ít, hoạt tính
mạnh.
Câu 5: Nêu cấu tạo và chức năng của da?
Đáp án: *Cấu tạo: Da gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì:(tầng sừng, tầng TB sống)
+ Ngoài cùng là tầng sừng gồm các TB chết hóa sừng.
+ Dưới là tầng TB sống: gồm các TB sống có khả năng phân chia.
- Lớp bì:( sợi mô liên kết, các cơ quan): có cấu tạo từ các sợi mô liên kết bện chặt trong
đó có các thụ quan.
- Lớp mỡ dưới da: gồm các TB mỡ.
* Chức năng: + Bảo vệ cơ thể.
+ Tiếp nhận kích thích xúc giác.
ĐỀ CƯƠNG - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG - Người đăng: Ánh Sao Đêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG 9 10 958