Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Tóan lớp 8 HKI

Được đăng lên bởi Khánh củ cải
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)
(ĐỀ SỐ 1)
Câu 1(2đ): phân tích các đa thức sau thành nhân tử(2đ)

d)

a)
x3  8 y 3
b ) 3x 2  9 x
c) x 3  5 x 2  6 x
3x 2  3xy  5 x  5 y

Câu 2(2đ): Tìm x  Z để giá trị của biểu thức M 
3x(1  x)

x 2  2 x  13
là một số nguyên
x 3

Câu 3(2đ): Cho A  2(x  1)
a) Tìm điều kiện xác định của A
b) Rút gọn biểu thức A
c) Tính giá trị của A khi x=3
d) Tìm x để biểu thức A có giá trị bằng 6.
Câu 4(4đ): Cho tam giác ABC cân tại A, có AD là đường cao. Gọi H là trung điểm
của AB, E là điểm đối xứng với D qua H.
a) Chứng minh tứ giác AEBD là hình chữ nhật.
b) Chứng minh tứ giác ACDE là hình bình hành.
c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để AEBD là hình vuông.
d) Cho biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật AEBD.
--------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 8 (2014 – 2015)
Câu 1: 1a) x3 + 8y3 = x3 + (2y)3=(x+2y)(x2 – 2xy + 4y2)
(0,5)
2
1b) 3x – 9x = 3x(x – 3)
(0,5)
3
2
2
2
2
1c) x + 5x – 6x = x(x + 5x – 6)= x(x – x + 6x – 6) = x[(x – x) + (6x – 6)]
= x[x(x - 1) + 6(x – 1)] = x(x – 1)(x + 6)
(0,5)
2
1d) 3x – 3xy – 5x + 5y = 3x(x – y) – 5(x – y) = (x – y)(3x – 5) (0,5)
x 2  2 x  13
2
 ( x  5) 
x 3
x 3
2
để M nguyên thì
là một số nguyên, tức là x – 3 là ước của 2.
x3

Câu 2: M 

(1đ)
(0,5)

Nên x – 3 = 1 hoặc x- 3 = 2, suy ra x = 4 hoặc x = 5
Câu 3: 3a) A xác định khi x  1  0 hay x  1

(0,5)
(0,5)

3b) A  2(x  1)  2(x  1)  2

(0,5)

3x(1  x)

3x(x  1)

3x

3c) Thay x = 3 vào biểu thức A, ta có: A 
3d) Để A có giá trị bằng 6 tức là
Câu 4

3x 3.3

 4,5
2
2

(0,5)

3x
 6  3x  12  x  4
2

(0,5)

A

E

H

B

D

C

4a) Tứ giác AEBD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên
AEBD là hình bình hành. Hình bình hành AEBD có góc D = 900 nên đó là hình chữ
nhật
(1đ)
4b) HS chứng tỏ được cặp cạnh đối AE song song và bằng CD. Từ đó kết luận tứ
giác ACDE là hình bình hành.(có thể chứng minh theo định nghĩa: các cặp cạnh đối
song song)
(1đ)
4c) Điều kiện để AEBD là hình vuông là tam giác ABC vuông cân tại A.
(1đ)
4d) Do BC = 6cm nên BD = 3cm.
Áp dụng định lí py – ta – go:
AD2  AB2  BD 2  AD  AB2  BD 2  52  32  16  4cm

Vậy diện tích của hình chữ nhật AEBD = AD.BD= 4.3 = 12(cm2)

(1đ)

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán – Lớp 8

TRƯỜNG THCS ......................
Họ và tên: ……………………………………
Lớp 8.......

Năm học: 2014 - 2015

Điểm

Lời phê của thầy cô

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 2điểm)
Câu 1: Giá trị củ...
KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)
(ĐỀ SỐ 1)
Câu 1(2đ): phân tích các đa thức sau thành nhân tử(2đ)
3 3
) 8a x y
2
) 3 9b x x
3 2
) 5 6c x x x
2
) 3 3 5 5d x xy x y
Câu 2(2đ): Tìm
x Z
để giá trị của biểu thức
2
2 13
3
x x
M
x
là một số nguyên
Câu 3(2đ): Cho
3x(1 x)
A
2(x 1)
a) Tìm điều kiện xác định của A
b) Rút gọn biểu thức A
c) Tính giá trị của A khi x=3
d) Tìm x để biểu thức A có giá trị bằng 6.
Câu 4(4 đ): Cho tam giác ABC cân tại A, có AD là đường cao. Gọi H là trung điểm
của AB, E là điểm đối xứng với D qua H.
a) Chứng minh tứ giác AEBD là hình chữ nhật.
b) Chứng minh tứ giác ACDE là hình bình hành.
c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để AEBD là hình vuông.
d) Cho biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật AEBD.
--------------------------------------
Đề kiểm tra môn Tóan lớp 8 HKI - Trang 2
Đề kiểm tra môn Tóan lớp 8 HKI - Người đăng: Khánh củ cải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Tóan lớp 8 HKI 9 10 192