Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ

Được đăng lên bởi duchieudinh
Số trang: 215 trang   |   Lượt xem: 7272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2013

TUYỂN TẬP 40 ĐỀ THI THỬ
Môn VẬT LÝ version 1.0

GSTT GROUP
home
1/21/2013

Mục lục
Đôi nét về GSTT Group .................................................................................................................................................... 3
Lời tựa .............................................................................................................................................................................. 5
Phần 1: 40 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC.................................................................................................................................. 6
Đề số 1: Chuyên Thái Nguyên lần 2-2012 ..................................................................................................................... 7
Đề số 2: Chuyên Vĩnh Phúc lần 1-2012 ....................................................................................................................... 13
Đề số 3 : Chuyên Vĩnh Phúc lần 1 - 2013 .................................................................................................................... 18
Đề số 4: Chuyên Thái Bình lần 3-2011 ........................................................................................................................ 23
Đề số 5: Chuyên Thái Bình lần 5-2011 ........................................................................................................................ 27
Đề số 6: Chuyên Thái Bình lần 6-2012 ........................................................................................................................ 33
Đề số 7: Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái lần 2-2012............................................................................................. 38
Đề số 8: Chuyên Lí Tự Trọng lần 1-2012 .................................................................................................................... 44
Đề số 9: Chuyên Lương Văn Tụy lần 2-2012 .............................................................................................................. 50
Đề số 10: Chuyên Lê Hồng Phong lần 3-2011 ............................................................................................................. 55
Đề số 11: Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa-2012.............................................................................................................. 60
Đề số 12: Chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 2-2012 ................................................................................................... 65
Đề số 13...
TUYỂN TẬP 40 ĐỀ THI TH
Môn VẬT LÝ version 1.0
2013
GSTT GROUP
home
1/21/2013
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ - Người đăng: duchieudinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
215 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 9 10 901