Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ giải bóng chuyền nữ

Được đăng lên bởi Tiến Lê
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM VHTTTT&DL - HỘI LHPN

Số: /ĐLLN - TDTT

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Nghi Xuân, ngày 01 tháng 10 năm 2012

ĐIỀU LỆ
Giải bóng chuyền Nữ huyện Nghi Xuân năm 2012
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội liên
hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 - 20/10/12012). Nhằm tạo khí thế vui tươi thắt
chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các đơn vị với nhau; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào
" Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ". Qua giải nhằm đánh giá
phong trào tập TDTT nói chung cũng như bóng chuyền nói riêng của các đơn vị
trong toàn huyện.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị tuyển chọn VĐV đúng đối tượng, thực hiện nghiêm túc điều lệ và
các văn bản của Ban tổ chức giải đề ra.
II. Đối tượng và hồ sơ đăng ký:
1. Đối tượng:
- Mỗi đơn vị xã, thị trấn đóng trên địa bàn huyện được đăng ký 1 đội bóng
chuyền nữ gồm 1 trưởng đoàn; 1 HLV; 1 săn sóc viên và 12 VĐV.
- VĐV là Hội viên hội phụ nữ đang sinh hoạt tại các Chi hội phụ nữ trên địa
bàn toàn huyện.
- Các xã, thị trấn được đăng ký VĐV là con em địa phương đang học tập,
công tác ngoài địa bàn (căn cứ vào CMND và sổ hộ khẩu).
- VĐV thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện đựơc
tham gia cho đơn vị nơi VĐV đó đăng ký hộ khẩu thường trú.
- VĐV của đơn vị nào thì tham gia cho đơn vị đó, không thuê mượn VĐV.
2. Hồ sơ đăng ký thi đấu:
- Danh sách trích ngang VĐV có xác nhận của lãnh đạo chính quyền địa
phương.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ ( có thể chứng nhận tập thể);
- Sổ hộ khẩu gia đình;
- Chứng minh nhân dân;
- 01 ảnh màu 4x6 làm thẻ VĐV.
- Nếu đơn vị nào thiếu một trong các hồ sơ trên và quá ngày quy định thì Ban
tổ chức không chấp nhận đủ điều kiện tham gia giải.
* Yêu cầu bắt buộc có đủ hồ sơ đăng ký trong quá trình kiểm tra nhân sự;
* VĐV đã kiểm tra và có thẻ của Ban tổ chức mới đủ điều kiện tham gia giải.
* Các Đội gửi danh sách về trung tâm VHTTTT&DL hoặc qua địa chỉ mail
trungtamvhttdlnx@gmail.com trước ngày 12 /10/2012.
III. Thể thức thi đấu và Luật áp dụng:
1.Thể thức thi đấu
- Tuỳ vào số lượng đội tham gia, BTC chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt
tính điểm chọn các đội nhất, nhì bảng vào vòng hai hoặc thi đấu vòng tròn một lượt
chọn nhất, nhì, ba giải.
- Từ vòng loại cho đến chung kết đánh 3 hiệp thắng 2 ( hiệp 3 đánh 25 quả);
* Cách tính điểm:
Đối với thi đấu vòng tròn một lượt cách tính điểm như sau: Thắng 2 điểm;
Thua 0 điểm; Nếu số điểm bằng nhau thì tính hiệu số h...
UBND HUYỆN NGHI XUÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM VHTTTT&DL - HỘI LHPN Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Số: /ĐLLN - TDTT Nghi Xuân, ngày 01 tháng 10 năm 2012
ĐIỀU LỆ
Giải bóng chuyền Nữ huyện Nghi Xuân năm 2012
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 m ngày thành lập Hội liên
hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 - 20/10/12012). Nhằm tạo khí thế vui tươi thắt
chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các đơn vị với nhau; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào
" Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ đại ". Qua giải nhằm đánh giá
phong trào tập TDTT nói chung cũng như bóng chuyền nói riêng của các đơn vị
trong toàn huyện.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị tuyển chọn VĐV đúng đối tượng, thực hiện nghiêm túc điều lệ
các văn bản của Ban tổ chức giải đề ra.
II. Đối tượng và hồ sơ đăng ký:
1. Đối tượng:
- Mỗi đơn vị xã, thị trấn đóng trên địa bàn huyện được đăng 1 đội bóng
chuyền nữ gồm 1 trưởng đoàn; 1 HLV; 1 săn sóc viên và 12 VĐV.
- VĐV Hội viên hội phụ nữ đang sinh hoạt tại các Chi hội phụ nữ trên địa
bàn toàn huyện.
- Các xã, thị trấn được đăng VĐV con em địa phương đang học tập,
công tác ngoài địa bàn (căn cứ vào CMND và sổ hộ khẩu).
- VĐV thuộc các quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện đựơc
tham gia cho đơn vị nơi VĐV đó đăng ký hộ khẩu thường trú.
- VĐV của đơn vị nào thì tham gia cho đơn vị đó, không thuê mượn VĐV.
2. Hồ sơ đăng ký thi đấu:
- Danh sách trích ngang VĐV xác nhận của lãnh đạo chính quyền địa
phương.
Điều lệ giải bóng chuyền nữ - Trang 2
Điều lệ giải bóng chuyền nữ - Người đăng: Tiến Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Điều lệ giải bóng chuyền nữ 9 10 756