Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng kí thực tập

Được đăng lên bởi Sơn Tùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

2013 - 2014

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

ảnh 3 x 4

Giới tính: Nam

Họ và tên: TRẦN SƠN TÙNG

Điện thoại:

Ngày tháng năm sinh:
12.8.1990

Di động:

Số CMND:

0905 688680

Ngày cấp:

201598595

Email: sontungtran128@gmail.com
Tài liệu đính
kèm

o
o

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

76 Cù Chính Lan, Đà Nẵng

131 Nguyễn Như Hạnh, Liên
Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Bảng điểm
Lý lịch cá
nhân (CV)

THÔNG TIN CHI TIẾT
Công ty đăng kí thực tập:
………………………………………………………………………………………………………
.
Vị trí mong muốn thực tập :
………………………………………………………………………………………………….
Đào tạo
Đại học (đối với các ngành chưa có bằng tốt nghiệp có thể tính theo bảng điểm đến thời điểm
hiện tại)
Trường
ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Ngành
Marketing

Từ/đến
2010-2014

Kết quả
đạt loại
Khá

Điểm TB các
môn
2.83

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

2013 - 2014

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Lý do bạn lựa chọn doanh nghiệp tôi là nơi thực tập

Kinh nghiệm công việc: đề nghị ghi vắn tắt các công việc mà bạn đã từng làm (kể cả việc làm
thêm) và những gì mà bạn đã học hỏi được từ các công việc đó
Công việc
Phục vụ cà phê
Shop decor ASUS
Company

Từ /đến
(tháng/năm)
9/2011 – 1/2014

4/2012 - Nay

Các kỹ năng khác
1. Kỹ năng cá nhân
-

Giao tiếp bằng văn bản và lời nói

-

Khả năng thích nghi và làm việc dưới áp lực

-

Làm việc với thái độ tích cực

-

Phân tích và giải quyết vấn đề

-

Hợp tác và đàm phán trong tổ chức

2. Kỹ năng máy tính

Kinh nghiệm thu được
Lắng nghe được yêu cầu của khách
hàng, xử lý các tình huống xảy ra
trong phục vụ.

Làm việc nhóm trong công tác sự
kiện, nhanh nhẹn trong xử lý các
tình huống, làm việc dưới áp lực
cao

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

2013 - 2014

-

Microsoff Office : Thông thạo

-

Interner

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

: Thông thạo

3. Kỹ năng ngôn ngữ
-

Tiếng Việt

: Thuần thục

-

English

: B1

Sở thích cá nhân:
Thể thao, Ca hát, Đọc sách, du lịch và làm người khác vui vẻ

Tôi xin cam đoan các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những
vấn đề xảy ra do các thông tin sai sự thật.
Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

2013 - 2014

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

...
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 2013 - 2014
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
ảnh 3 x 4
Giới tính: Nam Họ và tên: TRẦN SƠN TÙNG
Điện thoại: Ngày tháng năm sinh:
12.8.1990
Di động:
0905 688680
Số CMND: 201598595
Ngày cấp:
Email: sontungtran128@gmail.com
Tài liệu đính
kèm
o Bảng điểm
o lịch cá
nhân (CV)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
76 Cù Chính Lan, Đà Nẵng
Địa chỉ liên lạc:
131 Nguyễn Như Hạnh, Liên
Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
THÔNG TIN CHI TIẾT
Công ty đăng kí thực tập:
………………………………………………………………………………………………………
.
Vị trí mong muốn thực tập :
………………………………………………………………………………………………….
Đào tạo
Đại học (đối với các ngành chưa bằng tốt nghiệp thể tính theo bảng điểm đến thời điểm
hiện tại)
Trường Ngành Từ/đến Kết quả
đạt loại
Điểm TB các
môn
ĐH Kinh tế Đà Nẵng Marketing 2010-2014 Khá 2.83
Đơn đăng kí thực tập - Trang 2
Đơn đăng kí thực tập - Người đăng: Sơn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đơn đăng kí thực tập 9 10 110