Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đặt hàng

Được đăng lên bởi Viên Văn Đoàn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Trường Mới
Địa chỉ: 86/ 51 Phổ Quang, Phường 2 , Quận Tân Bình, TP HCM
Tel 08 - 3844 0786
- Fax: 08 - 3844 1285

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Tên NPP: NPP Minh Khoa Đà Lạt
Địa chỉ: 18 Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0919 789 519

Fax:

Đề nghị Công ty xuất bán cho chúng tôi những mặt hàng sau:
Ngày đặt hàng: 2/7/2015

Ngày giao hàng:

Số đơn đặt trong tháng: 07

1

Vodka cá sấu 500ml đỏ

-

Đơn vị
tính
Thùng

2

Vodka cá sấu 250 ml đỏ

-

3

Vodka cá sấu 500ml Xanh

4

Vodka cá sấu 300ml Xanh

STT

Tên Sản phẩm

Số lượng

Đơn Giá
2,181,818

-

Thùng

1,090,909

-

25

Thùng

1,090,909

27,272,727

25

Thùng

636,364

15,909,091

Tổng cộng chưa VAT
5

43,181,818

Chiết khấu 7 %

3,022,727

Tổng cộng đã trừ CK

40,159,091

VAT
6

Thưởng tháng

7

Thưởng quý

8

C. trình chiết khấu

Thành Tiền Ghi chú

4,015,909

Tổng tiền

44,175,000

Bằng chữ:
Bảng kê trả khuyến mại chương trình tháng
Tên chương
trình

Tên Sản phẩm

1

Vodka cá sấu 500ml Xanh

2

Vodka cá sấu 300 ml Xanh

Chai

CT tặng chai

3

Vodka cá sấu 300 ml Xanh

Chai

CT tặng chai

Tổng cộng

Xác nhận NPP
(ký & họ tên)

Số lượng

Đơn vị
tính

STT

Tháng/năm Ghi chú

0

Quản lý Vùng
(ký & họ tên)

Giám Sát
(ký & họ tên)

Giám đốc
(ký & họ tên)

...
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Trường Mới
Địa chỉ: 86/ 51 Phổ Quang, Phường 2 , Quận Tân Bình, TP HCM
Tel 08 - 3844 0786 - Fax: 08 - 3844 1285
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Tên NPP: NPP Minh Khoa Đà Lạt
Địa chỉ: 18 Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0919 789 519 Fax:
Đề nghị Công ty xuất bán cho chúng tôi những mặt hàng sau:
Ngày đặt hàng: 2/7/2015 Ngày giao hàng:
Số đơn đặt trong tháng: 07
STT Tên Sản phẩm Số lượng Đơn Giá Thành Tiền Ghi chú
1 Vodka cá sấu 500ml đỏ - Thùng 2,181,818 -
2 Vodka cá sấu 250 ml đỏ - Thùng 1,090,909 -
3 Vodka cá sấu 500ml Xanh 25 Thùng 1,090,909 27,272,727
4 Vodka cá sấu 300ml Xanh 25 Thùng 636,364 15,909,091
Tổng cộng chưa VAT 43,181,818
5 Chiết khấu 7 % 3,022,727
Tổng cộng đã trừ CK 40,159,091
VAT 4,015,909
6 Thưởng tháng
7 Thưởng quý
8 C. trình chiết khấu
Tổng tiền 44,175,000
Bằng chữ:
Bảng kê trả khuyến mại chương trình tháng
STT Tên Sản phẩm Số lượng Tháng/năm Ghi chú
1 Vodka cá sấu 500ml Xanh
2 Vodka cá sấu 300 ml Xanh Chai CT tặng chai
3 Vodka cá sấu 300 ml Xanh Chai CT tặng chai
Tổng cộng 0
Xác nhận NPP
Quản lý Vùng Giám Sát
Giám đốc
Đơn v
tính
Đơn v
tính
Tên chương
trình
(ký & họ tên) (ký & họ tên) (ký & họ tên) (ký & họ tên)
Đơn đặt hàng - Người đăng: Viên Văn Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đặt hàng 9 10 712