Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đặt hàng

Được đăng lên bởi trung169
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày…. tháng… . năm 2010
Chúng tôi là:
BÊN A:…………………………………………………………………………………
Đại diện: ……………………...................Chức vụ : …………………
Địa chỉ : ....................................................................................................
Điện thoại :…………………
Fax : …………
Email:
Số tài khoản : ……………………………………..
Tại: ……………………………………………. ………………………….
……………………………………………
Mã số thuế: ……………………
Sau khi xem xét khả năng của bên B,căn cứ vào nhu cầu của mình, bên A đồng ý đặt hàng bên B
với các nội dung:
BÊN B: Công ty Cổ phần Duyên Việt
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 17, đường Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An.
Mã số thuế: 2900905654; Điện thoại: 038.8900297; Fax: 038.3849906
Email: abc@gmail.com
Website: 
Tài khoản số: 140 21004343018 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam
(Techcombank), chi nhánh Vinh.
Do ông Trịnh Trọng Dương, chức vụ: Giám đốc làm đại diện.
Nội dung:
Bên A đặt bên B thiết kế và sản xuất áo phông đồng phục, chi tiết như sau:
- Mô tả: (Nêu yêu cầu của bên A, có thể kèm theo bản vẽ phác họa hoặc hình ảnh)
- Số lượng:
- Đơn giá cả đề xuất:
- Thời gian đề xuất:
- Phương thức thanh toán:

Bên A ký, ghi rõ họ tên

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày…. tháng… . năm 2010
Chúng tôi là:
BÊN A:…………………………………………………………………………………
Đại diện: ……………………...................Chức vụ : …………………
Địa chỉ : ....................................................................................................
Điện thoại :………………… Fax : …………
Email:
Số tài khoản : ……………………………………..
Tại: ……………………………………………. ………………………….
……………………………………………
Mã số thuế: ……………………
Sau khi xem xét khả năng của bên B,căn cứ vào nhu cầu của mình, bên A đồng ý đặt hàng bên B
với các nội dung:
BÊN B: Công ty Cổ phần Duyên Việt
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 17, đường Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An.
Mã số thuế: 2900905654; Điện thoại: 038.8900297; Fax: 038.3849906
Email: abc@gmail.com Website: www.abc.com
Tài khoản số: 140 21004343018 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam
(Techcombank), chi nhánh Vinh.
Do ông Trịnh Trọng Dương, chức vụ: Giám đốc làm đại diện.
Nội dung:
Bên A đặt bên B thiết kế và sản xuất áo phông đồng phục, chi tiết như sau:
- Mô tả: (Nêu yêu cầu của bên A, có thể kèm theo bản vẽ phác họa hoặc hình ảnh)
- Số lượng:
- Đơn giá cả đề xuất:
- Thời gian đề xuất:
- Phương thức thanh toán:
Bên A ký, ghi rõ họ tên
Đơn đặt hàng - Trang 2
Đơn đặt hàng - Người đăng: trung169
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đặt hàng 9 10 5