Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN LOẠI HÌNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ
NHÂN LOẠI HÌNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Kính gửi : Sở Y tế Hà Nội
Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm
sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Chỗ

ở

hiện

tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã công tác trong ngành y tế từ ngày . . . tháng . . năm . . . đến ngày . . . tháng
. . năm .
Đơn vị công tác cuối cùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Chứng

chỉ

hành

nghề

y

tư

nhân

số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cấp ngày. . . . tháng . . . . . . năm . . . . . . . . .
Đề nghị Sở y tế Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư
nhân cho cơ sở do tôi phụ trách. Loại hình hành nghề: . . . . . . . . . . . .
........................
Tại

địa

điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Tên riêng (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện
thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian làm việc:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề
y dược tư nhân, Nghị định 103/2003/NĐ-CP, Thông tư 07/2007/TT-BYT và các

quy định khác về hành nghề y, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các văn
bản pháp luật, các quy chế chuyên môn, luôn trau dồi và giữ vững y đức, chấp
hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội
Hồ sơ gồm có:
1) Đơn đề nghị
2) Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề;
3) Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
4) Bản kê khai danh sách nhân sự;
5) Mỗi người trong bản kê khai danh sách nhân sự nộp 02 ảnh chân dung cỡ
3cm x 4cm
6) Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
7) Bảng giá dịch vụ
8) Hồ sơ của các bác sỹ phụ trách phòng khám chuyên khoa, đơn xin
tham gia KCB tại Phòng khám đa khoa (Bản sao hợp pháp chứng chỉ hoặc bộ
hồ sơ làm chứng chỉ, hợp đồng làm việc với chủ cơ sở).
9) Biên bản kiểm tra PCCC của cấp Công an có thẩm quyền.
10) Hợp đồng xử lý rác thải của Phòng khám.
11) Bản sao hợp pháp Quyết định...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ
NHÂN LOẠI HÌNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
Kính gửi : Sở Y tế Hà Nội
Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm
sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Chỗ hiện
tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã công tác trong ngành y tế từ ngày . . . tháng . . năm . . . đến ngày . . . tháng
. . năm .
Đơn vị công tác cuối cùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Chứng chỉ hành nghề y nhân
số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cấp ngày. . . . tháng . . . . . . năm . . . . . . . . .
Đề nghị Sở y tế Nội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nh nghề y
nhân cho cơ sở do tôi phụ trách. Loại hình hành nghề: . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tại địa
điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Tên riêng (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện
thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian làm việc:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Sau khi nghiên cứu Luật Bo v sc kho nhân dân, Pháp lnh hành ngh
y dưc tư nhân, Nghị định 103/2003/NĐ-CP, Thông tư 07/2007/TT-BYT và các
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN LOẠI HÌNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN LOẠI HÌNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN LOẠI HÌNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 9 10 730