Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị

Được đăng lên bởi chungnguyen158320
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2015.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi : - Ban CHQS xã Xuân Phú, UBND xã Xuân Phú
- Ban CHQS Huyện Yên Dũng
- Bộ CHQS Tỉnh Bắc Giang
- Cục chính sách, tổng cục chính trị QĐNDVN
Tên tôi là : Nguyễn Huy Bảo, sinh ngày : 22/12/1950.
Nguyên quán: xóm đông, xã xuân phú, Huyện yên dũng, Tỉnh Bắc Giang.
Trú quán: Phường cầu diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Số chứng minh : 010507718, ngày 07/9/2006, do công an Thành Phố Hà Nội
cấp.
Nay tôi làm đơn đề nghị quý cơ quan chức năng có thẩm quyền việc
như sau.
Bố tôi là liệt sĩ Nguyễn Xuân Gia hy sinh trong kháng chiến chống
pháp, do thời gian đã lâu và bị lũ lụt nên các giấy tờ liên quan đến liệt si đã
mất, chỉ còn giấy chứng nhận đeo huy chương số 193-NĐ do Bộ Quốc
Phòng cấp ngày 24/8/1958.
Vậy tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan chức năng có thẩm quyền,
xét , giải quyết chế độ liệt si cho bố tôi là liệt si Nguyễn Xuân Gia.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người viết đơn

Nguyễn Huy Bảo

...
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2015.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi : - Ban CHQS xã Xuân Phú, UBND xã Xuân Phú
- Ban CHQS Huyện Yên Dũng
- Bộ CHQS Tỉnh Bắc Giang
- Cục chính sách, tổng cục chính trị QĐNDVN
Tên tôi là : Nguyễn Huy Bảo, sinh ngày : 22/12/1950.
Nguyên quán: xóm đông, xã xuân phú, Huyện yên dũng, Tỉnh Bắc Giang.
Trú quán: Phường cầu diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Số chứng minh : 010507718, ngày 07/9/2006, do công an Thành Phố Hà Nội
cấp.
Nay tôi làm đơn đề nghị quý cơ quan chức năng có thẩm quyền việc
như sau.
Bố tôi là liệt sĩ Nguyễn Xuân Gia hy sinh trong kháng chiến chống
pháp, do thời gian đã lâu và bị lũ lụt nên các giấy tờ liên quan đến liệt si đã
mất, chỉ còn giấy chứng nhận đeo huy chương số 193-NĐ do Bộ Quốc
Phòng cấp ngày 24/8/1958.
Vậy tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan chức năng có thẩm quyền,
xét , giải quyết chế độ liệt si cho bố tôi là liệt si Nguyễn Xuân Gia.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người viết đơn
Nguyễn Huy Bảo
Đơn đề nghị - Người đăng: chungnguyen158320
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị 9 10 806