Ktl-icon-tai-lieu

Đơn khiếu nại trong tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội
Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)
Lược ghi lý lịch người gửi đơn
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm…………..
Thường trú tại:………………………. Số passport (hộ chiếu) ………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………….. hiện đang (làm gì, ở đâu): …………………….
Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)
Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).
(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của
bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu
rõ tên là đơn tố cáo).
Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo
-

Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm
chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

-

Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng
sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………
………………………………………………………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)
Lược ghi lý lịch người gửi đơn
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm…………..
Thường trú tại:………………………. Số passport (hộ chiếu) ………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………….. hiện đang (làm gì, ở đâu): …………………….
Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)
Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).
(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của hội, của
bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu
rõ tên là đơn tố cáo).
Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm
chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
- Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan trước quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên đúng
sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………
………………………………………………………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội
Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn
Đơn khiếu nại trong tố tụng dân sự - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn khiếu nại trong tố tụng dân sự 9 10 409