Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Được đăng lên bởi HONGDIEU
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5119 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty…………………………………………
Em tên là: ………………………………., sinh viên ngành Công nghệ Thực
phẩm, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang.
Được sự cho phép của Ban Lãnh đạo Công ty và sự đồng ý của Nhà trường,
em đã đến công ty thực tập từ ngày……………đến………..năm……….
Qua quá trình thực tập tại Công ty đến nay em đã cơ bản hoàn thành những
nội dung trong đề cương thực tập theo yêu cầu của Nhà trường. Vì vậy, hôm nay em
viết đơn này kính mong Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và nhận xét về quá trình
thực tập của em trong thời gian qua.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nha Trang, ngày…. tháng…..năm…..
Người viết đơn

NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐƠN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty…………………………………………
Em tên là: ………………………………., sinh viên ngành Công nghệ Thực
phẩm, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang.
Được sự cho phép của Ban Lãnh đạo Công ty sự đồng ý của Nhà trường,
em đã đến công ty thực tập từ ngày……………đến………..năm……….
Qua quá trình thực tập tại Công ty đến nay em đã bản hoàn thành những
nội dung trong đề cương thực tập theo yêu cầu của Nhà trường. Vì vậy, hôm nay em
viết đơn này kính mong Ban Lãnh đạo Công ty xem xét nhận xét về quá trình
thực tập của em trong thời gian qua.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nha Trang, ngày…. tháng…..năm…..
Người viết đơn
NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ĐƠN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP - Người đăng: HONGDIEU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 9 10 891