Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ỨNG TUYỂN

Được đăng lên bởi baonam253
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….o0o…….
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………
Tên tôi là:……………………………………………………………………………………….
Sinh năm :………………………………………………………………………........................
Địa chỉ :………………………………………………………………………………………...
Theo thông tin trên trang Careerlink.vn, Tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí Kỹ sư xây dựng
mà Quý công ty đang có nhu cầu.
Sau khi tốt nghiệp khóa Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp tại trường ĐH ABC, tôi
làm việc ở vị trí Kỹ sư xây dựng tại công ty xây dựng DEF 2 năm với nhiệm vụ là bóc tách
hồ sơ tháo dỡ, thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán, lập hồ sơ dự toán cho các công trình.
Từ năm 2012 đến nay tôi làm việc ở vị trí Giám sát với nhiệm vụ là giám sát thiết kế, giám
sát các công trình hạ tầng, dân dụng, chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật các dự án, phân
công và đôn đốc nhân công, kiểm tra và báo cáo tiến độ công trình cho Giám đốc dự án.
Hiện tại tôi đã có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình,
chứng chỉ tiếng Anh Toeic 550, sử dụng thành thạo các phẩn mềm văn phòng, AutoCad
2D&3D, các chương trình tính toán kết cấu (SAP,SACS, STAAD PRO…).
Tôi là người trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm
việc nhóm, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc. Quý công ty có thể rõ hơn khả năng
và kinh nghiệm làm việc của tôi trong hồ sơ đính kèm cũng như các dự án mà tôi đã tham gia.
Mong muốn được học hỏi, công hiến sức lực vào sự phát triển, Tôi hy vọng Quý công ty
xem xét, tiếp nhận tạo cơ hội cho tôi được tham gia làm việc. Nếu cần thêm thông tin hoặc
cần trao đổi vấn đề gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại: …
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201.....
Người làm đơn

...
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….o0o…….
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………
Tên tôi là:……………………………………………………………………………………….
Sinh năm :………………………………………………………………………........................
Địa chỉ :………………………………………………………………………………………...
Theo thông tin trên trang Careerlink.vn, Tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí Kỹ sư xây dựng
mà Quý công ty đang có nhu cầu.
Sau khi tốt nghiệp khóa Kỹ xây dựng dân dụng công nghiệp tại trường ĐH ABC, tôi
làm việc vị trí Kỹ xây dựng tại công ty y dựng DEF 2 năm với nhiệm vụ bóc tách
hồ sơ tháo dỡ, thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán, lập hồ sơ dự toán cho các công trình.
Từ năm 2012 đến nay tôi làm việc vị trí Giám sát với nhiệm vụ giám sát thiết kế, giám
sát các công trình hạ tầng, dân dụng, chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật các dự án, phân
công và đôn đốc nhân công, kiểm tra và báo cáo tiến độ công trình cho Giám đốc dự án.
Hiện tại tôi đã chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình,
chứng chỉ tiếng Anh Toeic 550, sử dụng thành thạo các phẩn mềm văn phòng, AutoCad
2D&3D, các chương trình tính toán kết cấu (SAP,SACS, STAAD PRO…).
Tôi người trung thực, trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc độc lập, làm
việc nhóm, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc. Quý công ty thể hơn khả năng
và kinh nghiệm làm việc của tôi trong hồ sơ đính kèm cũng như các dự án mà tôi đã tham gia.
Mong muốn được học hỏi, công hiến sức lực vào sự phát triển, Tôi hy vọng Quý công ty
xem xét, tiếp nhận tạo hội cho tôi được tham gia làm việc. Nếu cần thêm thông tin hoặc
cần trao đổi vấn đề gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại: …
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201.....
Người làm đơn
ĐƠN ỨNG TUYỂN - Người đăng: baonam253
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ỨNG TUYỂN 9 10 544