Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xác nhận

Được đăng lên bởi ntd610info
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XÁC NHẬN
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO – CÔNG TY TNHH KINH DOANH
PHÁT TRIỂN NHÀ TIẾN THÀNH.
Tên tôi là: NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN
Sinh ngày: 24/02/1983
Passport số: B3910558 ; Cấp ngày: 21/04/2010 ; Nơi cấp : Công an TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 234 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Từ tháng 04 năm 2003 đến tháng 11 năm 2005 tôi đã làm việc tại Công
Ty TNHH Kinh Doanh Phát Triển Nhà Tiến Thành.
Địa chỉ: 54-56 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Vị trí: Trợ lý kinh doanh.
Trong thời gian làm việc tại công ty tôi luôn hoàn thành trách nhiệm được
cấp trên giao.
Nay tôi làm đơn này xin Ban lãnh đạo - Công ty xác nhận cho tôi thời
gian làm việc tại Công ty nói trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2013
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN

NGO THI NGOC QUYEN
Date of birth: 24/02/1983
Address
: 234 Nguyen Thai Binh St., Ward 12, Tan Binh
Dist., Hochiminh City
Email
: ngocquyen2000@yahoo.com
Mobile
: 0993 192 481
Personal statement:
A motivated, adaptale and responsible graduate seeking to obtain a
position in Finance and Accourting which will utilize the organisotional and
communication skills along with the academic training, skills and experience
acquired through my course work and previour job experience.
Dwing my deopee, I success fully combined my studies with work and
other commitments showing myself to be self-motivated, organized and capable
of working under pressuse. I have a clear and logical mind with a practical
approach to problem sowing, and a drive to see things through to completion. I
enjoy working on my own initiative or in a team. In short, I am reliable, trust
worthy, had workingand eager to learn and have a interest in Finance and
Accourting as also reading to didicate the best of my abilities for the grouth of
the organization.
Educational qualifications:
2010 – 2011: studied and graduated from BA (Honows) in Accourting
and Finance at University of Greenwich.
2007 – 2008: Studied and graduated from higher Diplorra in Business
(Singapore).
2006 – 2007: Graduate from English progranme at TMC Academy
(Singapore)
2000: graduated from Nguyen Khuyen High school
Working Experiencer:
2009 – 2011: Worked as pont time and full time for TMC Acodemy as
marketing and sale executive. (Singapore)
2003 – 2005: Worked as sale assistant at Tien Thanh Co., LTD
(Vietnam).

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
ĐƠN XÁC NHẬN
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO – CÔNG TY TNHH KINH DOANH
PHÁT TRIỂN NHÀ TIẾN THÀNH.
Tên tôi là: NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN
Sinh ngày: 24/02/1983
Passport số: B3910558 ; Cấp ngày: 21/04/2010 ; Nơi cấp : Công an TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 234 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Từ tháng 04 năm 2003 đến tháng 11 năm 2005 tôi đã làm việc tại Công
Ty TNHH Kinh Doanh Phát Triển Nhà Tiến Thành.
Địa chỉ: 54-56 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Vị trí: Trợ lý kinh doanh.
Trong thời gian làm việc tại công ty tôi luôn hoàn thành trách nhiệm được
cấp trên giao.
Nay tôi làm đơn này xin Ban lãnh đạo - Công ty xác nhận cho tôi thời
gian làm việc tại Công ty nói trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2013
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN
Đơn xác nhận - Trang 2
Đơn xác nhận - Người đăng: ntd610info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xác nhận 9 10 190