Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----……….., ngày ……tháng……..năm…….

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP
DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI
Kính gửi: TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN..........................................................
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN................
Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh: .................................................................................................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................................
Trú tại:............................................................................................................................................................
Chúng tôi là ...........................................................(quan hệ) với...................................................... (tên
người bị bắt, ngày tháng năm sinh)
Nêu lý do bị bắt:.............................................................................................................................................
Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu:...............................................................................................................
Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …...................... được
thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:
Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính….
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi …...............được tại ngoại sẽ:
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------
……….., ngày ……tháng……..năm…….
ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP
DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI
Kính gửi: TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN..........................................................
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN................
Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh: .................................................................................................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................................
Trú tại:............................................................................................................................................................
Chúng tôi ...........................................................(quan hệ) với......................................................(tên
người bị bắt, ngày tháng năm sinh)
Nêu do bị bắt:.............................................................................................................................................
Hiện đang tạm giam/tạm giữ đâu:...............................................................................................................
Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …...................... được
thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại một số do sau:
Trình bày một số do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, lao động chính….
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi …...............được tại ngoại sẽ:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- Cam đoan không cho …............đi khỏi nơi trú: Giám sát, quản mọi hành vi, sinh hoạt
của …..........................; Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ............................…hiểu biết pháp luật khai
báo thành khẩn.; Đảm bảo …...........................…sẽ mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi tron giấy
triệu tập các quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về t tụng của pháp luật.
Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với quan công an là sẽ quản lý, giám sát cháu Phượng
thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam
trách nhiệm trước pháp luật.
Xin chân thành cảm ơn s quan tâm, giúp đỡ.
Gia đình (Cơ quan, tổ chức bảo lĩnh)
ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI 9 10 573