Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Kính gửi: ..............................................................
1. Tên chủ đầu tư: …........................................................................................
- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .................................
- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................
- Số nhà: ................. Đường ....................Phường
(xã) ......................................
- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................
- Số điện thoại: .................................................................................................
2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................
- Lô đất số:...............................................Diện tích ..........................................
m2.
- Tại: ......................................................... Đường: ..........................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...................................
- Tỉnh, thành
phố: .......................................................................................................
Nguồn gốc
đất: ............................................................................................................
3. Nội dung xin phép: ........................................................................................
- Loại công trình: .................................................Cấp công
trình: ......................
- Diện tích xây dựng tầng 1:
.........................................................................m2.
- Tổng diện tích sàn: ....................................................................................m2.
- Chiều cao công trình:
...................................................................................m.
- Số tầng: .........................................................................................................
4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ...........................................................................
- Địa chỉ: ..........................................................................................................

- Điện thoại: .....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Kính gửi: ..............................................................
1. Tên chủ đầu tư: …........................................................................................
- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .................................
- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................
- Số nhà: ................. Đường ....................Phường
(xã) ......................................
- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................
- Số điện thoại: .................................................................................................
2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................
- Lô đất số:...............................................Diện tích ..........................................
m2.
- Tại: ......................................................... Đường: ..........................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...................................
- Tỉnh, thành
phố: .......................................................................................................
Nguồn gốc
đất: ............................................................................................................
3. Nội dung xin phép: ........................................................................................
- Loại công trình: .................................................Cấp công
trình: ......................
- Diện tích xây dựng tầng 1:
.........................................................................m2.
- Tổng diện tích sàn: ....................................................................................m2.
- Chiều cao công trình:
...................................................................................m.
- Số tầng: .........................................................................................................
4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ...........................................................................
- Địa chỉ: ..........................................................................................................
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) - Trang 2
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) 9 10 935