Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin chuyển ngành

Được đăng lên bởi hoitoan71
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH
Kính gửi: - Thủ trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh;
- Phòng Quân lực Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;
- Phòng Tổ chức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh;
- Trưởng Phòng Tổ chức - Sở Y tế Hà Tĩnh.
Họ và tên: Trần Văn Hưng
Sinh ngày: 06/4/1971
Nhập ngũ: tháng 2 năm 1995.
Cấp bậc:

Thượng úy.

Chức vụ:

Quân y.

Nơi công tác: Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh
Nguyên quán: Xã Sơn Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
Hộ khẩu thường trú: Tổ 13 - phường Bắc Hà - thành phố Hà Tĩnh.
Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp l.
Chuyên nghành: Chẩn Đoán Hình Ảnh.
Tốt nghiệp tại: Trường Đại học Y Dược Huế.
Đơn vị xin chuyển đến: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian công tác trong Quân đội bản thân tôi luôn có ý thức tu dưỡng,
rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống, chấp hành nghiêm đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.
Luôn trung thành tuyệt đối với Đảng với nhân dân, chịu khó nghiên cứu học tập,
phấn đấu để không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ Quân sự và
chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy tôi luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của
Đảng, Quân đội, đơn vị phân công. Trong cuộc sống luôn được lãnh đạo, chỉ
huy đơn vị, đồng đội và nhân dân tin tưởng mến yêu. Với kết quả đó bản thân
tôi đã được cấp trên tặng thưởng nhiều bằng và giấy khen. Nhưng do điều kiện
hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bố mẹ già yếu, các con còn nhỏ không có đều
kiện để chăm sóc, gia đình chưa có nhà ở nên đang phải thuê. Trước hoàn cảnh
đó để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và bản thân đồng thời có điều kiện để
chăm sóc bố mẹ và các con, có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh, Ban Giám Đốc Bệnh
viện Đa khoa Hà Tĩnh và các phòng, ban chức năng xem xét, giúp đỡ để tôi
được chuyển nghành về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đạt được
nguyện vọng của bản thân và gia đình.
Được chuyển về nơi công tác mới, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền
thống, bản chất bộ đội cụ hồ ra sức học tập, rèn luyện và đưa hết khả năng của
mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và không làm điều gì ảnh
hưởng đến cơ quan.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2014
Người làm đơn

Trần Văn Hưng.
Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐI.
............................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH
Kính gửi: - Thủ trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh;
- Phòng Quân lực Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;
- Phòng Tổ chức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh;
- Trưởng Phòng Tổ chức - Sở Y tế Hà Tĩnh.
Họ và tên: Trần Văn Hưng
Sinh ngày: 06/4/1971
Nhập ngũ: tháng 2 năm 1995.
Cấp bậc: Thượng úy.
Chức vụ: Quân y.
Nơi công tác: Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh
Nguyên quán: Xã Sơn Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
Hộ khẩu thường trú: Tổ 13 - phường Bắc Hà - thành phố Hà Tĩnh.
Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp l.
Chuyên nghành: Chẩn Đoán Hình Ảnh.
Tốt nghiệp tại: Trường Đại học Y Dược Huế.
Đơn vị xin chuyển đến: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian công c trong Quân đội bản thân tôi luôn ý thức tu dưỡng,
rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của N nước, kỷ luật của Quân đội.
Luôn trung thành tuyệt đối với Đảng với nhân dân, chịu khó nghiên cứu học tập,
phấn đấu để không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ Quân sự
chuyên môn nghiệp vụ. vậy i luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của
Đảng, Quân đội, đơn vị phân công. Trong cuộc sống luôn được lãnh đạo, chỉ
huy đơn vị, đồng đội nhân dân tin tưởng mến yêu. Với kết quả đó bản thân
tôi đã được cấp trên tặng thưởng nhiều bằng giấy khen. Nhưng do điều kiện
hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bố mẹ già yếu, các con còn nhỏ không đều
kiện để chăm sóc, gia đình chưa nhà nên đang phải thuê. Trước hoàn cảnh
đó đ đảm bảo cuộc sống cho gia đình và bản thân đồng thời điều kiện để
chăm sóc bố mẹ và các con, có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn.
đơn xin chuyển ngành - Trang 2
đơn xin chuyển ngành - Người đăng: hoitoan71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đơn xin chuyển ngành 9 10 577