Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cứu xét

Được đăng lên bởi Đức Thuần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘi XHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____ooo _____

ĐƠN XIN CỨU XÉT
KÍNH GỬi: - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MỸ, và đồng kính:
Chủ tịch và phó chủ tịch xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Tôi tên : Trương Phú Thiện, sinh năm 1978, CMND:220956354,
Điện thoại 0903188679.Tôi là một người dân rất khó khăn, không nhà cửa
và đã ở trọ hơn 16 năm tại Tp. Hồ Chí Minh. Dù vậy tôi vẫn thi hành tốt
nhiệm vụ của một công dân, hơn thế nữa hiện tôi đang có con nhỏ ( 5
tháng tuổi) và không có nhà ở.
Sau 16 năm ở trọ tôi đã tích góp và vay mượn một ít tiền, và đầu năm 2011 tôi đã
mua 70 mét vuông đất tại ấp 1 xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi, của bà Bùi Ngọc Điệp
CMND 023673944, Ngụ ở ấp 4 Bình Mỹ bằng giấy tay “Bao thổ cư và giấy phép
xây dựng”, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sổ riêng và giấy phép xây dựng.
Hiện nay gia đình tôi có con nhỏ neo đơn và không có nhà ở vì thế tôi
không còn đường nào khác, và đã đang đi đến đường cùng, tôi đành phải vay mượn
thêm ở ngân hàng, bạn bè một ít tiền, và tôi xây dựng môt căn nhà trái phép tại khu
dân cư ấp 1 xã Bình Mỹ (gần cầu Hai Thanh)
Vì sự việc trên nên tôi thay mặt gia đình, tôi viết đơn này trình và xin chính quyền
Bình mỹ cứu xét cho tồn tại căn nhà trên, để gia đình tôi, và con nhỏ có nơi cư trú,
sinh sống. Mọi sự phạt hành chánh tôi xin thi hành đúng qui định của chính quyền.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn quý lãnh đạo xã Bình Mỹ đã cứu xét
cho gia đình chúng tôi.

Xã Bình Mỹ , Tp.HCM
Nơi gởi:
Ủy Ban ND Huyện Củ chi và
Ủy Ban ND xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi Tp.HCM

Ngày 16./05./2012

Trương Phú Thiện

Kính gởi Chủ Tịch Huyện Củ Chi,Đồng Kính qua các phòng ban liên quan.
Tôi Biết Đảng Nhà nước rất quang tâm đến đời sống người dân, đặc biệt dân nghèo không
nhà của.
Tôi là một nạn nhân cùng với những người không gia cư, "không nhà ở trên".
Cuối năm 2010, đầu năm 2011 Tôi có mua 70 mét vuông đất tại xã Bình Mỹ . tại thửa 526,
tờ bản đồ 11. Nhưng sau đó bị thu hồi thổ cư, vì vậy chủ đất không thể tách sổ " Diện tích
nhỏ" và không làm được giấy phép xây dựng cho tôi được...Như Đơn đính kèm.
Gia đình tôi biết xây nhà không có giấy phép là sai quy định của pháp luật, nhưng tôi quá
nghèo không có đủ tiền để mua một thửa lớn 200 đến 300 mét vuông được. Trong khi đó
với diện tích 70 mét vuông tôi sẵn sàng vay mượn để tách sổ và làm giấy phép xây dựng,
nhưng nhà nước vẫn không cho " Do không đủ tiêu chuẩn đất nhỏ".
Cầu xin, Đảng và nhà nước " Huyện củ chi" Xem xét lại trường hơp cụ thể của gia đình tôi
và khoan hồng ...
CỘNG HÒA XÃ HỘi XHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____ooo _____
ĐƠN XIN CỨU XÉT
KÍNH GỬi: - ỦY BAN NHÂN DÂN BÌNH MỸ, đồng kính:
Chủ tịch và phó chủ tịch xã Bình Mỹ, Huyện C Chi, TPHCM
Tôi tên : Trương Phú Thiện, sinh năm 1978, CMND:220956354,
Điện thoại 0903188679.Tôi một người dân rất k khăn, không n cửa
đã trọ hơn 16 m tại Tp. Hồ C Minh . vậy i vẫn thi hành tốt
nhiệm vụ của một công dân, hơn thế nữa hiện tôi đang có con nhỏ ( 5
tháng tuổi) và không có nhà ở.
Sau 16m trọ tôi đã tích góp vay mượn một ít tiền, đầu năm 2011 tôi đã
mua 70 t vuông đất tại ấp 1 Bình Mỹ Huyện Củ Chi, của Bùi Ngọc Điệp
CMND 023673944, Ngụ p 4 Bình Mỹ bằng giấy tay “Bao thổ giấy phép
xây dựng”, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sổ riêng và giấy phép xây dựng.
Hiện nay gia đình tôi con nhỏ neo đơn không có nhà thế tôi
không còn đường o khác, đã đang đi đến đường cùng, tôi đành phải vay mượn
thêm ngân hàng, bạn một ít tiền, tôiy dựng môt căn ntrái phép tại khu
dân cư ấp 1 xã Bình Mỹ (gần cầu Hai Thanh)
sự việc trên nên tôi thay mặt gia đình, tôi viết đơn này trình xin chính quyền
Bình mỹ cứu xét cho tồn tại căn nhà trên, để gia đình tôi, con nhỏ nơi trú,
sinh sống. Mọi sự phạt hành chánh tôi xin thi hành đúng qui định của chính quyền.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cảm ơn quý lãnh đạo Bình Mỹ đã cứu xét
cho gia đình chúng tôi.
Xã Bình Mỹ , Tp.HCM
Nơi gởi:
Ủy Ban ND Huyện Củ chi và
Ủy Ban ND xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi Tp.HCM Ngày 16./05./2012
Trương Phú Thiện
Đơn xin cứu xét - Trang 2
Đơn xin cứu xét - Người đăng: Đức Thuần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn xin cứu xét 9 10 647