Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MỞ NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH

Được đăng lên bởi ngocbao-tamky-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 16087 lần   |   Lượt tải: 45 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MỞ NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH
Kính gửi : - Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ
-

UBND phường An Sơn

Tôi tên là : Mai Thị Tố Hạnh
Sinh ngày : 27/07/1983
Hiện cư trú tại khối phố 7- phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp cho phép tôi được mở lớp nhóm trẻ gia đình
tại khối phố 7, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Sư phạm mầm non
Sau khi nghiên cứu đầy đủ quy định về việc mở lớp nhóm trẻ gia đình theo quyết định số
14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Tôi làm đơn này kính trình lên Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Tam Kỳ, UBND
phường An Sơn cho phép tôi được đăng kí mở lớp nhóm trẻ gia đình tại khối phố 7,
phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ nhằm cải thiện đời sống và góp phần nuôi dưỡng
mầm non cho tương lai.
Tên lóp : Nhóm trẻ gia đình – HỒNG HÀ
Địa chỉ : khối phố 7, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số lượng cháu : 25-30 cháu
Vậy tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp trên quan tâm xem xét chấp thuận cho tôi
được mở lớp.
Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của quý cấp tôi xin chân thành cám ơn.
Kính đơn
Tam Kỳ, ngày…. tháng……năm 2013
Người làm đơn

Mai Thị Tố Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH
Kính gửi : - Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ
- UBND phường An Sơn
Tôi tên là : Mai Thị Tố Hạnh
Sinh ngày : 27/07/1983
Hiện cư trú tại khối phố 7- phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam.
Nay tôi lập đề án này với nội dung như sau :
I.

Khái quát tình hình :

- Nhìn chung trên địa bàn khối phố đa số phụ huynh làm nghề buôn
bán để mưu sinh cuộc sống, hơn thế nữa các cháu nhỏ chưa được chăm sóc
tuyệt đối để phát triển toàn diện theo xu thế hội nhập hiện nay. Với mong
muốn giúp cho các cháu phát triển , chăm sóc toàn diện một cách đầy đủ,
được tiếp xúc với môi trường xã hội với quy mô nhỏ là nhóm trẻ , có bạn bè
để các cháu lớn lên từng ngày. Vì thế tôi quyết định thành lập nhóm trẻ gia
đình .
- Nhà trẻ gia đình nhận giữ trẻ từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi để nuôi
dưỡng và chăm sóc các cháu được tốt hơn và các bậc phụ huynh yên tâm
hơn trong công việc. Giúp các cháu trong địa bàn phường được phát triển
một cách toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, đảm bảo mục tiêu của Phòng
GD&DDT đề ra.
II.

Mục tiêu:
- Nhằm hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ được tốt
hơn.
- Giúp trẻ ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MỞ NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH
Kính gửi : - Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ
- UBND phường An Sơn
Tôi tên là : Mai Thị Tố Hạnh
Sinh ngày : 27/07/1983
Hiện cư trú tại khối phố 7- phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp cho phép tôi được mở lớp nhóm trẻ gia đình
tại khối phố 7, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Sư phạm mầm non
Sau khi nghiên cứu đầy đủ quy định về việc mở lớp nhóm trẻ gia đình theo quyết định số
14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Tôi làm đơn này kính trình lên Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Tam Kỳ, UBND
phường An Sơn cho phép tôi được đăng kí mở lớp nhóm trẻ gia đình tại khối phố 7,
phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ nhằm cải thiện đời sống và góp phần nuôi dưỡng
mầm non cho tương lai.
Tên lóp : Nhóm trẻ gia đình – HỒNG HÀ
Địa chỉ : khối phố 7, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số lượng cháu : 25-30 cháu
Vậy tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp trên quan tâm xem xét chấp thuận cho tôi
được mở lớp.
Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của quý cấp tôi xin chân thành cám ơn.
Kính đơn
Tam Kỳ, ngày…. tháng……năm 2013
Người làm đơn
Mai Thị Tố Hạnh
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MỞ NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MỞ NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH - Người đăng: ngocbao-tamky-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MỞ NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH 9 10 634