Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin gia hạn hợp đồng dạy học

Được đăng lên bởi thugiang-vblc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2815 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG DẠY HỌC
Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn

Tên tôi là: ĐÀM THỊ THU GIANG
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1992
Dân tộc: Tày
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mĩ thuật
Năm tốt nghiệp: 2013
Quê quán: Dương Qùy – Văn Bàn – Lào Cai.
Nơi cư trú : Thôn 14, xã Dương Qùy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Qua quá trình công tác tại trường Tiểu học số 1 Tân Thượng, được sự
giúp đỡ của Ban giám hiệu trường, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong
trường, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng từ ngày 01/01/2015
đến ngày 31/3/2015.
Tôi có nguyện vọng được tiếp tục hợp đồng phục vụ trong ngành giáo dục
với nhiệm vụ là giảng dạy môn mĩ thuật.
Nay tôi làm đơn này kính mong các cấp lãnh đạo cho tôi được tiếp tục
hợp đồng dạy học từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/05/2015.
Tôi xin chấp hành nghiêm túc và đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao. Nếu vi
phạm tôi hoàn toàn chịu các hình thức xử lý của nhà trường.
Tôi chân thành cảm ơn.
Tân Thượng, ngày 30 tháng 3 năm 2015

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
……………..…………………………
……………..…………………………
……………..…………………………

Người viết đơn

Đàm Thị Thu Giang

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG DẠY HỌC
Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn
Tên tôi là: ĐÀM THỊ THU GIANG
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1992
Dân tộc: Tày
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mĩ thuật
Năm tốt nghiệp: 2013
Quê quán: Dương Qùy – Văn Bàn – Lào Cai.
Nơi cư trú : Thôn 14, xã Dương Qùy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Qua quá trình công tác tại trường Tiểu học s 1 Tân Thượng, được sự
giúp đ của Ban giám hiệu trường, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong
trường, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng từ ngày 01/01/2015
đến ngày 31/3/2015.
Tôi có nguyện vọng được tiếp tục hợp đồng phục vụ trong ngành giáo dục
với nhiệm vụ là giảng dạy môn mĩ thuật.
Nay tôi làm đơn này kính mong c cấp lãnh đạo cho tôi được tiếp tục
hợp đồng dạy học từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/05/2015.
Tôi xin chấp hành nghiêm túc đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao. Nếu vi
phạm tôi hoàn toàn chịu các hình thức xử lý của nhà trường.
Tôi chân thành cảm ơn.
Tân Thượng, ngày 30 tháng 3 năm 2015
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Người viết đơn
……………..…………………………
……………..…………………………
……………..…………………………
Đàm Thị Thu Giang
đơn xin gia hạn hợp đồng dạy học - Người đăng: thugiang-vblc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn xin gia hạn hợp đồng dạy học 9 10 877