Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin kiểm dịch

Được đăng lên bởi Minh Hiền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Số :23/12
V/v: - Xin kiểm dịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Hải phòng,ngày 23 tháng 11 năm 2014

ĐƠN XIN KIỂM DỊCH
Kính gửi: Chi cục kiểm dịch thực vật Vùng I
Công ty CP Tân Vĩnh Cửu xin gửi đến quý Cơ quan lời chào trân trọng:
Hiện nay công ty chúng tôi có 01 lô hàng gồm 4 conts đã về tới cảng Hải Phòng với các
chi tiết như sau :
-

Chủng loại : Gỗ Tần Bì xẻ

-

Tên khoa học : Fraxinus sp

-

Số Bill :HJSCBRE 406463700

-

Trọng lượng : 92 tấn

-

Vận chuyển trên tàu : SINAR BIAK 0425E

-

Cập cảng : TÂN VŨ ngày 20/12/2014

Hiện tại công ty chúng tôi đã có chứng thư của lô 4 cont số 189440 ngày 29/10/2014
của nước xuất khẩu, do sơ suất của cơ quan chuyên ngành bên nước xuất khẩu nên trong
chứng thư thể hiện hai phông chữ khác nhau phần ghi số cont.
Chúng tôi xin cam đoan chứng thư này là thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm
Vậy công ty chúng tôi làm công văn này kính mong quý chi cục tạo điều kiện cho phép
chúng tôi được kiểm dịch 01 lô hàng trên
Xin trân trọng cảm ơn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

...
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Số :23/12
V/v: - Xin kiểm dịch
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Hải phòng,ngày 23 tháng 11 năm 2014
ĐƠN XIN KIỂM DỊCH
Kính gửi: Chi cục kiểm dịch thực vật Vùng I
Công ty CP Tân Vĩnh Cửu xin gửi đến quý Cơ quan lời chào trân trọng:
Hiện nay công ty chúng tôi 01 hàng gồm 4 conts đã về tới cảng Hải Phòng với các
chi tiết như sau :
- Chủng loại : Gỗ Tần Bì xẻ
- Tên khoa học : Fraxinus sp
- Số Bill :HJSCBRE 406463700
- Trọng lượng : 92 tấn
- Vận chuyển trên tàu : SINAR BIAK 0425E
- Cập cảng : TÂN VŨ ngày 20/12/2014
Hiện tại công ty chúng tôi đã chứng thư của 4 cont số 189440 ngày 29/10/2014
của nước xuất khẩu, do suất của quan chuyên ngành bênớc xuất khẩu nên trong
chứng thư thể hiện hai phông chữ khác nhau phần ghi số cont.
Chúng tôi xin cam đoan chứng thư y thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm
Vậy công ty chúng tôi làm công văn này kính mong quý chi cục tạo điều kiện cho phép
chúng tôi được kiểm dịch 01 lô hàng trên
Xin trân trọng cảm ơn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Đơn xin kiểm dịch - Trang 2
Đơn xin kiểm dịch - Người đăng: Minh Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin kiểm dịch 9 10 481